Exportdrivna Österbotten håller andan inför hösten – "Människan måste äta"

Vid Snellmans köttförädling Ab i Jakobstad går var femte gris som slaktas på export. Bristen på containrar har lett till fördubblade fraktkostnader på en del håll. Bild: Snellman

Än så länge ser industrins orderstock okej ut men hösten ser osäkrare ut, uppger Handelskammaren och exportföretag i Österbotten.

För företaget Mirka, världsledande inom tillverkning av slipmaterial och slipmaskiner och med huvudkontor i Nykarleby, går upp till 97 procent av produktionen på export.

Enligt vd Stefan Sjöberg följer den internationella marknaden restriktionerna i olika länder: där de är tuffare har verksamheten stått nästan stilla, där de är lättare rullar verksamheten på.

– Marknaden i Nordeuropa fungerar just nu. Spanien, Frankrike och Italien är på väg tillbaka. Marknaden i Nordamerika har varit överraskande jämn i förhållande till i Europa. Den finländska marknaden går som smort när det är vår och folk sköter om sina hem, säger Sjöberg.

– Vi har en kort orderstock, vilket betyder att både sänkning och återhämning syns snabbt hos oss. Vi ligger lite före kurvan jämfört med företag med längre cykler.

Bottennotering väntas först i höst

Enligt OP:s konjunkturprognos som publicerades i veckan syns tecken på en ekonomisk vändning och återhämtning. OP bedömer att ekonomin krymper med 6 procent i år, men tror på en tillväxt på 3,5 procent redan 2021.

De positiva signalerna gäller framför allt konsumtionen, medan exporten väntas nå bottnen först i höst.

Utsikterna bekräftas av Juha Häkkinen, verkställande direktör för Österbottens handelskammare.

– Efter drygt två månader med coronan ser läget okej ut för industrin i Österbotten. Efterfrågan på livsmedel har kvarstått och exempelvis båtvarvens orderstock sträcker sig flera år framåt. Men Österbotten lever på exporten. Frågan är hur våra köpare bland annat i Europa och USA mår. Får industrin nya beställningar inför hösten?

Var femte gris på export

Vid Snellmans köttförädling Ab i Jakobstad går var femte gris som slaktas på export, däribland till Nya Zeeland.

Exportdirektör Staffan Snellman uppger att de globala effekterna av coronakrisen, som brist på containrar, föranlett fördubblade fraktkostnader på en del håll.

Också hotell- och restaurangsektorns lidande, liksom uteblivna läderkollektioner inom klädindustrin, spiller över på bolaget.

– Mest drabbade är leveranserna till hotell- och restaurangsektorn. Medan de höll stängt var under tio personer inom Snellman Pro permitterade en kortare tid. Men på det stora hela kompenseras det av en märkbar ökning i leveranserna till dagligvaruhandeln, där vi nästan upplevt personalbrist. Konsumtionsvanorna har skiftat men grundbehovet kvarstår: Människan måste äta.

Stängde ner hela anläggningar

Enligt Snellman planerar koncernen utifrån två scenarier: Att läget normaliseras eller att samhället drabbas av en andra våg i höst.

– För tillfället jobbar vi på nya produkter för nästa år. Vi har också hört om fall i andra länder där en stor del av personalen insjuknat och resten måste isoleras, och man tvingats stänga fabriker.

Mirka stängde produktionsanläggningar och permitterade alla som jobbade inom företaget, från de på fabriksgolvet till ledningen, under två och en halv vecka i månadsskiftet april-maj.

Enligt Sjöberg ser det ut som att företaget lyckades pricka in det mest tysta fönstret på marknaden.

– Nu kör vi för fullt men har beredskap för nya permitteringar ifall det blir en ny våg av coronaviruset i höst. Sommaren och hösten är svåra att förutse.

Juha Häkkinen på Handelskammaren förutspår att flera företag kommer att få problem.

– Utmaningen är osäkerheten kring när ekonomin börjar röra på sig igen efter den hårda inbromsningen. Turism- och restaurangbranschen är redan hårt drabbad. Hoppas konsumenterna igen vågar börja köpa det som de behöver.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning