Expertråd sågar Finansministeriets kalkyl över vårdreformen

Vill man genomföra vårdreformen så att också kostnaderna kan uppskattas på ett trovärdigt sätt, finns det skäl att till en börja förverkliga reformen bara begränsat i vissa landskap, menar Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Bild: Lehtikuva/Timo Aalto

Finansministeriets uppskattning är orealistisk. Vårdreformen kommer inte att spara staten 4,6 miljarder euro, anser Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken.

Enligt rådet är Finansministeriets uppskattning om reformens potential att spara pengar inte trovärdig.

Finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki uppskattade förra veckan att vårdreformen potentiellt skulle kunna spara till och med 4,6 miljarder euro.

De största besparingarna kunde man göra genom att använda informationsteknik på ett effektivare sätt, vilket skulle kunna spara 4 miljarder. Utöver detta skulle man dessutom kunna banta ned de nuvarande kostnaderna med 0,6 miljarder euro genom att integrera tjänster, medan valfriheten inte skulle leda till besparingar enligt Hetemäki.

Enligt Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken blandar Finansministeriet ihop reformens mål med uppskattningarna om reformens egentliga effekter. Enligt rådet kan vårdreformen i bästa fall leda till besparingar, men lika väl så kan reformen också leda till ökade kostnader.

"Det är inte möjligt att uppskatta vårdreformens kostnader på ett trovärdigt sätt i det här skedet. Därför måste reformen godkännas eller förkastas på andra grunder än hur den påverkar våra offentliga finanser, uppger Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken."

Enligt regeringsprogrammet ska vårdreformen stävja kostnadsökningen så att utgifterna för social- och hälsovården i slutet av år 2029 är tre miljarder lägre än i den prognos som gjorts upp 2016.

Det oberoende rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken inrättades i Finland 2014. Rådet består för tillfället av professorerna Roope Uusitalo, Torben M. Andersen, Anneli Anttonen, Kaisa Kotakorpi och Mikko Puhakka.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03