Expertgrupp oenig om eutanasi – föreslår ändringar i den palliativa vården

Enligt expertgruppen bör man kartlägga de samhälleliga konsekvenserna av att legalisera läkarassisterat självmord eller eutanasi. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Två lagutkast om läkarassisterat självmord och eutanasi har beretts, men expertgruppen bakom förslagen nådde ingen samsyn på saken.

En expertgrupp, tillsatt år 2018 av Social- och hälsovårdsministeriet efter medborgarinitiativet om att tillåta eutanasi, är färdig med sin slutrapport.

Expertgruppen framför inte en enhällig åsikt huruvida läkarassisterat självmord eller eutanasi bör legaliseras. Läkarassisterat självmord innebär att läkaren hjälper patienten att själv ta sitt eget liv, men patienten själv utför den avgörande handlingen. Eutanasi betyder att det är läkaren som utför den avgörande handlingen som leder till patientens död.

Arbetsgruppen har dock berett två lagutkast om läkarassisterat självmord och eutanasi för eventuell prövning.

Det första utkastet grundar sig på medborgarinitiativet från 2018 och är mer avgränsat, medan det andra är mer tillåtande. Ett tredje alternativ är att hålla fast vid den nuvarande lagstiftningen.

Riksdagen behandlade och förkastade medborgarinitiativet om eutanasi våren 2018.

Samhälleliga konsekvenser

Arbetsgruppen lyfter i sin slutrapport särskilt fram att läkarens rättsliga ställning är oklar om läkaren hjälper patienten att begå självmord.

Enligt expertgruppen bör man noggrant kartlägga vilka de samhälleliga konsekvenserna kan bli om man legaliserar läkarassisterat självmord eller eutanasi. Förhoppningen är att lagutkasten ska ge underlag för den samhälleliga debatten och skapa klarhet i vilka juridiska och etiska frågor som kan bli aktuella.

Bättre vård i livets slutskede

Arbetsgruppen har utrett ändringsbehoven i lagstiftningen om god vård i livets slutskede, självbestämmanderätt samt palliativ vård och eutanasi.

Expertgruppen är enig om att den palliativa vården och vården i livets slutskede bör utvecklas och att såväl tillgången till vård som kompetensen bör öka. I slutrapporten föreslås ändringar i patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen och sjukförsäkringslagen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning