Experternas råd: Så sparar du när börsen skakar

Hoten om ett upptrappat handelskrig skapar oro på aktiemarknaden. Men den som har ett regelbundet, långsiktigt sparande behöver inte förlora nattsömnen, säger experter. – I det långa loppet avkastar aktiemarknaden bättre än något alternativ, säger Martin Paasi på Nordnet.

Halvvägs in i 2018 ligger Helsingforsbörsen drygt 5 procent på plus. Men året har varit svängigt och den senaste månaden har riktningen varit nedåt. På marknaden råder en påtaglig nervositet och under våren har många sålt andelar i aktiefonder, visar statistik från Finans Finland. Nettoutflödet ur aktiefonder registrerade i Finland var över 1 miljard euro i maj (se graf). Det är främst ur globala aktiefonder pengarna har strömmat ut, närmare bestämt omkring en halv miljard euro.

I stället har pengar flutit in i både korta och långa räntefonder. Där är avkastningen minimal, men stora institutionella placerare brukar använda korta räntefonder som en sorts kontantkassa där de parkerar sina pengar i väntan på stabilare läge.

Bild: Ksf Media

I maj var det framför allt den politiska krisen i Italien som skapade oro. I juni har i stället en regeringskris hotat att segla upp i EU:s största ekonomi Tyskland. Dessutom finns en rad andra faktorer som gör framtidsutsikterna dunkla:

• Först och främst den hotande eskaleringen av handelskriget. Hittills har det hänt ganska lite konkret, men redan blotta hotet ökar osäkerheten i ekonomin, och aktiemarknaden avskyr osäkerhet. När George W. Bush införde ståltullar i mars 2002 föll börsen och återhämtade sig först i januari 2004, en månad efter att tullarna hade avskaffats.

• Trots att ekonomin fortsättningsvis går bra, verkar de flesta vara eniga om att högkonjunkturens topp redan har passerats. Det fortsätter bra ännu, men blir inte bättre.

• Centralbankernas stimulans, som i flera år gett bränsle åt aktiemarknaden, börjar dras tillbaka. Exakt vilka effekter det får är osäkert.

• Börsuppgången har pågått i flera år redan, framför allt i USA. Om det amerikanska börsindexet S&P 500 fortsätter uppåt i två månader till, så har vi bevittnat den längsta börsuppgången i modern tid. Det här gör att investerarna är på helspänn och söker efter minsta lilla bevis för att slutet är nära. Varken konjunkturer eller börsuppgångar dör dock enbart av hög ålder, men ett omfattande handelskrig kan i värsta fall bli en utlösande faktor.

Bild: Ksf Media

Hur ska då en småsparare förhålla sig till aktiemarknaden i den här situationen? Är det över huvud taget rätt tillfälle att placera pengar nu, eller är det bättre att avvakta? Och ska man ens försöka tajma marknaden och pricka in den optimala tidpunkten för köp och försäljning?

Vi frågar några experter.

Hanna Porkka, direktör för förmögenhetsförvaltningen vid S-Banken och FIM:

– De tullar som hittills trätt i kraft är små i relation till världsekonomin. Det är också osäkert hur stor del av Donald Trumps hot som är förhandlingstaktik och hur mycket som faktiskt kommer att konkretiseras.

– Men redan hoten om handelskrig gör marknaden nervös och får börskurserna att svänga i takt med nyhetsflödet. Om Trumps åtgärder börjar bromsa tillväxten i världsekonomin i större omfattning så kan det resultera i en omfattande och långvarig nedgång på aktiemarknaden.

– Vi bedömer ändå att sannolikheten för en stor börsnedgång är ganska liten. Vi uppmuntrar fortsättningsvis finländarna att spara och placera. Med regelbundet, långsiktigt sparande, när man ännu har lång tid på sig, är det inte värt att alltför mycket följa kortsiktiga rörelser på marknaden.

”Med regelbundet, långsiktigt sparande, när man ännu har lång tid på sig, är det inte värt att alltför mycket följa kortsiktiga rörelser på marknaden.”

– Samtidigt rekommenderar vi inte större risktagning än vanligt just nu. Om man behöver sina sparpengar inom en nära framtid kan det vara bra att flytta dem till en säkrare eller riskfri placering, till exempel en kort räntefond eller bankkontot.

– Regeln att sprida riskerna gäller också nu. Det kan man göra till exempel med hjälp av blandfonder (där en del består av aktier och en del av ränteinstrument), enligt den risknivå man vill ha. Också i långsiktigt sparande finns det orsak att fundera över hur stora svängningar i placeringarnas värde man klarar av och hur stora risker man är redo att ta.

– Att så mycket pengar strömmade ut ur aktiefonderna i maj är ingenting man än så länge kan dra några långtgående slutsatser av. Att det skulle vara början på någon ny trend går inte att slå fast.

Martin Paasi, sparekonom på Nordnet, värd för podcasten Rahapodi :

– För den som sparar långsiktigt är dagens oro inget att bekymra sig över. Genom historien har det förekommit alla möjliga kriser och motgångar, men också genombrott och framgångar. Det hör till. I det långa loppet avkastar aktiemarknaden ändå bättre än något alternativ. I ett 215-årigt perspektiv har den reala avkastningen från aktiemarknaden varit i genomsnitt 7 procent per år. Under den perioden har det inträffat kriser som är oändligt mycket större än det som hotar nu. Ekonomin återhämtar sig alltid.

Paasis grundrecept är regelbundet, långsiktigt sparande i breda, kostnadseffektiva aktiefonder, som passiva indexfonder och ETF:er, det vill säga börshandlade fonder. Med långsiktigt menar han 20–50 år och kostnadseffektivt är förvaltaravgifter på under 0,6 procent. Är avgiften högre så ska det enligt Paasi finnas en bra orsak, till exempel kan vissa marknader kräva aktiv förvaltning som är dyrare.

”Att inte spara alls, eller att sluta spara, är ett mycket större hot mot din privatekonomi än de mörka moln som ligger över världen nu.”

– Långsiktigt regelbundet sparande fungerar i ur och skur, små månatliga summor som inte stör det dagliga livet. Köp och glöm. Att inte spara alls, eller att sluta spara, är ett mycket större hot mot din privatekonomi än de mörka moln som ligger över världen nu.

– Att ta en paus i sparandet leder lätt till att man missar avkastning. Man vet aldrig när börsnedgången kommer. Det kan vara i morgon, om ett år eller om tio år. Sker det om fem år så kan marknaden ha hunnit avkasta så mycket att även om portföljens värde halveras så är man ändå på plus. Att försöka tajma marknaden är ingen idé för det kommer ändå att misslyckas.

– Om och när börsraset kommer, och värdet på placeringarna kanske halveras, så är det rätt tillfälle att börja sätta in lite extra pengar i sparandet. Det ger ett bra uppsving sedan när det vänder igen.

– Se till att riskerna är spridda. Förutom geografisk spridning kan man tänka på att placera i verksamhet som stöds av megatrender som digitaliseringen, urbaniseringen och den åldrande befolkningen – företeelser som kommer att pågå länge ännu, oberoende av små tillfälliga kriser i världspolitiken.

Kirsi Martin, aktiestrateg, eQ:

– I den här situationen skulle jag vänta med att placera. Om handelskriget trappas upp och konstruktiva förhandlingar inte kommer i gång, är det ett verkligt problem. Även om det inte syns i tillväxtsiffrorna kan företagen bli mer pessimistiska i sin syn på framtiden. Det har vi redan sett hos Daimler och Harley Davidson. När förväntningarna på företagens vinsttillväxt är höga, så är pessimism dålig för aktiemarknaden.

– Om man ändå väljer att placera så gäller det att syna bolagen noggrant och försäkra sig om att deras affärsverksamhet är sund och att vinstutdelningen är växande och hållbar. När stora investerare säljer ut aktier påverkas kurserna hos både bra och dåliga bolag, och då finns chans för privatplacerare att hitta pärlor till bra pris. Satsa på bra bolag, sprid köpen tidsmässig, var långsiktig och försök inte jaga snabba vinster.

”I den här situationen skulle jag vänta med att placera. Om handelskriget trappas upp och konstruktiva förhandlingar inte kommer i gång, är det ett verkligt problem.”

Enligt Martin har eQ precis som många andra länge haft en klar övervikt på aktier i sin portfölj. I maj tog man ner övervikten till neutral, vilket många andra av allt att döma också gjorde.

– Det är bra. Att lätta på aktieportföljen nu bromsar styrkan i en eventuell framtida korrigeringsrörelse. Men att börja fylla på med mera aktier igen är för tidigt. Vi sitter antagligen kvar med neutral vikt och följer utvecklingen i handelskonflikten. Att permanent göra sig av med aktier skulle kräva att räntenivån stiger mer. Vill man ha avkastning så är aktiemarknaden fortfarande det enda alternativet.

Trots Trumps upptrappade hot tror Martin inte att han är redo att gå så långt att han riskerar den ekonomiska tillväxten. Detsamma gäller centralbankerna och deras åtstramning.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46