Experter varnar för översvämningar i slutet av veckan

Många åar hotar att svämma över i slutet av veckan, förutspår hydrologer på Finlands miljöcentral. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Det har varit en sällsynt regnig vinter i de västra, södra och centrala delarna av landet i år. Översvämningar hotar nu stora delar av Österbotten, Nyland och Egentliga Finland, varnar hydrologer på Finlands miljöcentral.

Enligt Meteorologiska institutet har nederbörden i november överskridit genomsnittet med 10–50 millimeter i jämförelse med den statistik som har uppmätt nederbörden åren 1981–2010.

– Vi har uppmätt stora avvikelser i Nyland, Södra Österbotten, Satakunta, Birkaland och de centrala delarna av landet, säger meteorologen Ville Siiskonen på Meteorologiska institutet.

I till exempel Satakunta har det regnat 130-140 millimeter i november, vilket med råge överträffar det månatliga genomsnittet i regionen. De regionala skillnaderna är stora. I norra Lappland har man endast uppmätt en nederbörd på 10-20 millimeter under samma tidsperiod.

– När vi granskar snösituationen så kan man säga att så gott som hela Finland söder om Jyväskylä är snöfritt för närvarande, säger Siiskonen.

I de delar av landet där det finns snö är snötäcket däremot exceptionellt tjockt för årstiden. Meteorologiska institutets mätstation i Enare har uppmätt ett snödjup på 52 centimeter.

– Trots att det förekommer mycket snö i de norra delarna av landet så är snötäcket i hela landet i genomsnitt mellan fem och tio centimeter tunnare i jämförelse med den statistik som beaktar situationen från och med 1981.

Översvämningar att vänta

Enligt Meteorologiska institutet beror den regniga vintern på vidsträckta lågtrycksområden i norra Atlanten som pressar varma och regniga luftmassor över Skandinavien och Finland. De ihållande regnen har påverkat vattenståndet i flera sjöar och floder, uppger Finlands miljöcentral.

– Enligt de senaste prognoserna så föreligger det stora risker för att till exempel Esse å och Lappo å svämmar över i Österbotten i slutet av denna vecka, säger hydrologen Heidi Sjöblom på Finlands miljöcentral.

Det är inte bara Österbotten som hotas av översvämningar. Till exempel Loimijoki i Satakunta, Svartån och Nummenjoki i Nyland liksom Kumo älv i Björneborg har alarmerande högt vattenstånd.

– Om värmen och regnen håller i sig och vi har plusgrader i slutet av veckan så kan det bli översvämningar. Mycket beror på hur vädret utvecklas de närmaste dagarna, säger Sjöblom.

Stora fluktuationer där nederbörden kommer växelvis som regn, slask eller snö kan också förvärra situationen ytterligare.

– Vi har de senaste åren haft upprepade översvämningar där underkylt vatten och issörja stoppar vattenflödet i vattendragen, vilket leder till att många flodfåror svämmar över, säger hydrologen Bertel Vehviläinen på Finlands miljöcentral.

Vinterregnen i kombination med isbränna kan ta kål på höstsådden, varnar SLC. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Ytavrinningen påskyndar övergödningen

De regniga vintrarna utökar också utsläppen av övergödande fosfor och kväve till Östersjön när avrinningen från de snöfria åkrarna ökar på grund av ihållande regn.

– Vi har i vår forskning kommit fram till att ungefär hälften av den årliga avrinningen av fosfor från åkrarna i Egentliga Finland numera sker i december medan det tidigare var så att utsläppen till Skärgårdshavet var som störst i samband med issmältningen under våren, säger Vehviläinen.

Enligt Finlands miljöcentral kan man skönja samma utvecklingstrend i till exempel Borgå å och Vanda å. De bara åkrarna och det regniga vädret försvårar situationen för jordbrukarna på olika håll i landet.

– Höstsådden och de övervintrande vallväxterna speciellt i södra Finland drabbas hårt av den regniga vintern, säger ordförande Mats Nylund på Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, SLC.

När det skyddande snötäcket saknas på åkrarna, och vattenpölarna fryser till is uppstår syrebrist, vilket leder till att grödornas rötter dör på grund av isbränna.

– Till exempel kummin är en extremt känslig gröda som drabbas av vinterregnen. Isbrännan förorsakar stora fläckar på åkrarna där övervintrande grödor slås ut, säger Nylund.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning