Experter svarar: Ska friska personer ta influensavaccinet?

Bild: HBL-arkiv/Eva Hagman

Efter att skolåret kommit i gång och barnen börjat på dagis börjar olika sjukdomar ofta spridas. Men en lindrig höstförkylning ska inte förväxlas med influensan. HBL talade med två experter som sammanfattar allt du behöver veta om influensa.

Specialsakkunnig Niina Ikonen och överläkare Hanna Nohynek vid THL svarade på de vanligaste frågorna om influensa och influensavaccinet.

– Det är svårt att uppskatta när influensaepidemin bryter ut. Vanligtvis börjar epidemin vid årsskiftet men enstaka influensafall kan förekomma redan under hösten. En del av dessa kan höra ihop med resor till exempel. Både tidpunkten, styrkan och utsträckningen varierar, säger Ikonen.

Eftersom alla fyra typer av influensa förekommit på det södra halvklotet där epidemin fortfarande pågår eller håller på att ta slut är det svårt att uppskatta vilka virus som förekommer i Finland under vintern.

– Sannolikt kommer alla fyra typer att förekomma i Finland men det återstår att se i vilka proportioner. Vi har inte fått några uppgifter om virus som skulle betydligt avvika från det som finns i vaccinet, säger Ikonen.

Nytt i höst är att alla barn i åldrarna 6 månader till 6 år kan få ett gratis influensavaccin då vaccinationerna tidigare riktades till barn under 3 års ålder. Enligt Hanna Nohynek kan detta ha vissa effekter på den kommande influensaepidemin.

– Ju fler barn ges vaccinet desto bättre skydd får barnet själv och dessutom smittar inte barnet heller sina närmaste i hemmet och på dagis.

Forskningsresultat visar att en hög vaccinationstäckning ger det bästa skyddet mot epidemin.

– Det sätter punkt för smittokedjorna. Därför rekommenderar vi att de som jobbar inom sjuk- och socialvården låter sig vaccineras – de skyddar sig själv men också de patienter och klienter som de vårdar, säger Nohynek.

Nohynek understryker att det är tryggt att vaccinera sig och att influensavaccinet som injiceras har använts i mer än 40 år. Också influensavaccinet som ges i form av nässpray har funnits i över ett årtionde.

– I de allra flesta fallen är vaccinationen alltid ett bättre alternativ än att inte låta sig vaccineras, säger hon.

Vad är influensa?

Influensa är inte en vanlig förkylning, utan en snabbt framskridande virusinfektion i de övre luftvägarna. I Finland förekommer influensa under vintermånaderna och enligt THL insjuknar 5–15 procent av de vuxna och 20–30 procent av barnen under epidemin. Friska vuxna brukar återhämta sig på 1–2 veckor medan riskgrupper drabbas lättare än andra av följdsjukdomar som inflammationer i öron och lungor. Till riskgrupperna hör bland andra små barn, äldre och personer med kroniska sjukdomar.

Hur smittar influensa?

Personer som insjuknat kan överföra smittan till andra personer antingen som droppsmitta när de hostar och nyser eller som kontaktsmitta via händerna när de snyter sig. Sjukdomen sprids lätt i trånga utrymmen såsom i skolor, kollektivtrafiken och på garnisoner. Smittan kan överföras en dag innan symtomen bryter ut och smittsamheten är störst under de 3–4 första sjukdagarna.

Vilka olika typer av influensavirus finns det?

Det finns tre huvudtyper av influensavirus, A, B och C. Av dem orsakar typ A och typ B årliga epidemier bland människor. Influensa typ A delas in i flera subtyper. Influensa B-epidemier är i snitt lindrigare än de som orsakas av typ A och de brukar bryta ut närmare våren. Influensa C orsakar oftast väldigt milda symtom och ingår därför inte i sjukdomsövervakningen.

När ska man låta vaccinera sig?

För bästa möjliga skydd rekommenderas att influensavaccinet tas före epidemin, oftast i november-december. Att låta vaccinera sig under en influensaepidemi är inte heller till skada men det tar ett par veckor innan vaccinet utvecklar ett skydd. Hos den som redan fått smittan hinner vaccinet inte förhindra influensa orsakad av viruset i fråga. Vaccinet kan visserligen skydda mot andra influensavirus som sprids senare.

Ger influensavaccinet ett 100-procentigt skydd?

Influensavaccinet ger inte ett fullständigt skydd mot influensa. Vaccinet garanterar inte heller att en person inte för smittan vidare.

Skyddar influensavaccin som tagits förra vintern fortfarande?

Det skydd som influensavaccinet ger varar i ungefär ett år. Vaccin som tagits förra vintern skyddar inte nödvändigtvis mot den kommande influensan. Vaccinets skyddseffekt avtar snabbare hos äldre än hos personer i arbetsför ålder.

Influensaviruset har en förmåga att förändra sig för att undvika kroppens försvarsmekanismer. Därför är det virus som orsakar mest sjukdomsfall lite olika varje år. För att vaccinet ska skydda mot influensa används just de virusstammar som förväntas orsaka en epidemi under följande säsong vid framställningen. Världshälsoorganisationen bedömer vaccinets virusstammar varje år.

Skyddar det nuvarande influensavaccinet också mot svininfluensa?

Både de influensavaccin som injiceras och influensavaccinet i form av nässpray skyddar också mot svininfluensa.

Lönar det sig för friska personer i arbetsför ålder att låta vaccinera sig?

Det lönar sig att ta vaccinet framför allt om det i den närmaste kretsen finns en person som har förhöjd risk att insjukna i allvarlig influensa. Flockimmuniteten, det indirekta skyddet mot smittsamma sjukdomar, som uppstår när en stor andel av populationen har blivit immun mot en sjukdom och därigenom skyddar även de som inte är immuna. Till exempel äldre, gravida, barn under 6 månader och långtidssjuka har nytta av det tilläggsskydd som uppstår i och med att den närmaste kretsen vaccinerats.

Det lönar sig att ta vaccinet, om man vill skydda sig mot influensa och dess följdsjukdomar. Influensavaccination kan behövas i vissa livssituationer, till exempel om man vill undvika sjukdom under studierna, en viktig arbetsuppgift, en idrottsprestation, ett familjeevenemang eller en resa.

Bild: Kristoffer Åberg

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning