Experter rekommenderar statlig finansiering av vårdreform

Professor Mats Brommels. Bild: Jussi Nukari

Experter rekommenderar att staten står för finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna, kompletterat med klientavgifter. De anser att man ska glömma landskapsskatten åtminstone i det första skedet.

Professor Mats Brommels, som lett den arbetsgrupp som utrett valfriheten i förvaltningsreformen, är beredd att helt slopa landskapsskatten som alternativ i reformen.

– Det vore den allra klokaste lösningen. En stark statlig styrning vore ytterst viktig särskilt med tanke på valfriheten och allra starkast är den när den sker genom finansieringen, sade Brommels till FNB på Samlingspartiets ordförandedagar i Tavastehus på lördagen.

Utredningsgruppen ger sin rapport till regeringen i mitten av mars.

Förvaltningsreformens projektledare Tuomas Pöysti sade att landskapsskatten kunde övervägas noga senare men inte i det första skedet. Enligt honom har skatten många fördelar men också nackdelar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning