Experter rekommenderar fler fetmaoperationer

Bild: Mostphotos

Finländare med övervikt borde oftare erbjudas en möjlighet till fetmaoperation, säger de forskare som undersökt långtidseffekter av operationerna. I Sverige har samtidigt tre läkare startat en diskussion om terminologin. De vill sluta använda ordet fetma. De vill tala om övervikt och styra behandlingarna enligt olika typer av denna.

Operation skulle vara en bra lösning för många av de överviktiga finländare som i dag inte ens erbjuds den behandlingen, säger Paulina Salminen, överläkare i jourkirurgi vid Åbo universitets centralsjukhus. Salminen har lett en finsk forskningsgrupp som följt upp långtidseffekter av två slags kirurgiska ingrepp när man behandlat övervikt. I studien deltog 240 patienter som opererats antingen med bypassteknik eller med en modernare sleeve-operation, där man minskar magsäcken genom att en stor del av den tas bort. Patienterna opererades åren 2008–2010 vid Åbo universitetscentralsjukhus, Vasa centralsjukhus och Helsingfors universitets centralsjukhus.

Studien visar att båda metoderna gav en bestående viktminskning, som höll i sig fem år efter det kirurgiska ingreppet. Efter bypassoperationerna gick de opererade ner 57 procent i vikt. Sleeveoperationerna minskade vikten med 49 procent.

– En operation passar för de flesta patienter som inte lyckas gå ner i vikt på egen hand, säger Salminen.

Övervikt av A-typ och B-typ

I Finland görs cirka 850 bariatriska, alltså viktreducerande, operationer per år.

– Vi kunde göra till och med 2 000 per år, men det kräver att läkarna i primärvården och inom företagshälsovården skickar vidare sina patienter för utvärdering, säger Salminen. Hon jämför med Sverige där man gör två, tre gånger fler fetmaoperationer i förhållande till antalet invånare än i Finland.

När behovet av operation avgörs i Finland ser man på patientens kroppsmasseindex, alltså BMI-tal, och eventuella sjukdomar som till exempel högt blodtryck och diabetes av typ 2. Ligger BMI mellan 25 och 29,9 klassas patienten som överviktig, ligger BMI på minst 30 talar man om fetma. Det här sättet att tala om övervikt kritiserades i svenska Läkartidningen i början av januari. De tre läkare som skriver i tidningens debattspalt (Läkartidningen 3.1.2018) slår fast att det inte är biologiskt relevant att skilja mellan övervikt och fetma: övervikt är en hälsorisk också vid lägre BMI. Det stigmatiserande uttrycket fetma kan man sluta tala om, säger de.

I stället vill de svenska debattörerna börja tala om enbart övervikt, men dela in den i typ A och typ B.

"Vi kan i dag inte skilja typ A från typ B genom labbtest; därmed måste indelning ske utifrån anamnes", skriver de. Det här betyder att läkaren behöver sätta sig in i hur patientens vikt betett sig över tid.

Läkarna beskriver typ A som fall där en person gått upp i vikt snabbt vid till exempel en depression. Här är behandlingen livsstilsändring. Typ B definieras som hormonellt etablerad övervikt, som reagerar på bantningsförsök genom att försvara sig. Vid bantning justerar då kroppen sina hormonnivåer – ghrelinet ökar och leptinet minskar – och går in i en lägre förbränning. Resultatet är att bantning är förgäves, vikten åker upp och ner som en jojo och den främsta behandlingen borde vara ett kirurgiskt ingrepp eller ändrad kost i kombination med bantningsmediciner som håller hormonsvängningarna på mattan. Kombinationer av typ A och B är också möjliga hos samma person.

"Vi vet inte allt"

I Åbo säger Salminen att tanken om olika typer är förnuftig.

– Vi använder nu BMI som gränsvärde för att det är enkelt att definiera och i bruk överallt, men övervikt handlar också om många sådana saker som vi ännu inte vet tillräckligt om. Förmodligen finns det många undertyper av typ A och typ B också, som förklarar varför det är svårare för en än för en annan att gå ner i vikt.

Både de svenska läkarna och Salminen rekommenderar operationer som behandling där klassisk bantning inte har effekt.

Salminen säger att ett kirurgiskt ingrepp vid övervikt betalar igen sig på sju år.

– I andra länder räknar man med tre eller fyra år. Det viktiga med att minska övervikten är att man då minskar de problem som hänger ihop med den, som diabetes av typ 2 och många andra sjukdomar.

I Finland rekommenderar reglerna för god medicinsk praxis att fetmaoperationer erbjuds personer med ett kroppsmasseindex (BMI) på 40 eller ett BMI på 35 plus till exempel en blodtryckssjukdom.

5 procent av de finska männen och 7 procent av de finska kvinnorna lider av svår övervikt och har ett kroppsmasseindex på minst 35. Övervikt ökar risken för bland annat diabetes typ 2, cancersjukdomar, stroke, hjärtinfarkt och sömnapné.

Studien Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy vs. Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass on Weight Loss at 5 Years Among Patients with Morbid Obesity: The SLEEVEPASS Randomized Clinical Trial presenterades i Journal of American Medical Association den 16 januari 2018.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning