Experter oroliga för grundslagsutskottets sammansättning

Diskussion om grundlagen på Finlandsarenan i Björneborg. Markku Fredman (väns.), Jaakko Jonkka, Leena Meri, Kimmo Sasi och Kaarlo Tuori.Bild: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Tillståndet i riksdagens grundlagsutskott oroar experter.

Framför allt har utskottets arbetsmängd ökat snabbt, påpekade professor emeritus Kaarlo Tuori vid Helsingfors universitet under Finlandsarenan i Björneborg i dag.

När utskottet under decennieskiftet 1980–1990 behandlade 2–3 ärenden per år ska det nu ge utlåtanden till mer än 60 ärenden om året.

– Grundlagsutskottet innebär mycket jobb för riksdagsledamöterna. Jag vet inte om det här är orsaken till att det plötsligt sjunkit till botten på riksdagens rankinglista över utskotten, säger Tuori.

– För 25 år sedan var det yrkesvana parlamentariker som satt i grundlagsutskottet och medlemskapet var en hedersuppgift, en uppgift som man fick ta sig an efter en lång parlamentarisk karriär.

Kaarlo Tuori och Kimmo Sasi, före detta riksdagsledamot och långvarig ordförande för grundlagsutskottet, framhäver att största delen av utskottets medlemmar i dag är riksdagsledamöter som gör sin första period.

– Det här är naturligtvis inte bra om man tänker på grundlagsutskottets expertis och prestige, säger Tuori.

Sasi anser att utskottets nuvarande sammansättning inte är idealisk med tanke på dess uppgifter.

– De personer i riksdagen som känner juridiken bäst är de som borde vara i grundlagsutskottet, säger Sasi. 

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00