Experter oense om åtgärder mot mobbning

Bild: Mostphotos

Experter är långt ifrån odelat positiva till förslaget om att mobbare ska kunna flyttas till en annan skola som straff. Ett lagförslag med den innebörden har lämnats in av sannfinländska riksdagsledamoten Tiina Elovaara.

I dagsläget är den vanligaste åtgärden i allvarliga mobbningsfall att den mobbade erbjuds möjligheten att byta skola. Mer än hälften av riksdagsledamöterna har skrivit under Elovaaras förslag till ny lag.

Professor Christina Salmivalli, som leder antimobbningsprojektet KiVa Skola, är tveksam till hur de föreslagna reglerna skulle fungera i praktiken.

– Det är inte av denna världen att det skulle finnas bara en, ond mobbare. I allmänhet är det ett gäng som mobbar. Vem ska man då flytta? frågar hon sig.

Hon uppger att mobbare ofta fortsätter mobba också efter att ha bytt skola. Därmed skulle problemet bara flyttas från ett ställe till ett annat.

Utvecklingschef Nina Lahtinen på Undervisningssektorns fackorganisation OAJ beskriver mobbningen som en invecklad process. Det är svårt att slå fast vem som började, vem som lydde och vem som bara passivt följde med.

Specialplanerare Päivi Hamarus på Närings-, trafik- och miljöcentralen för Mellersta Finland har gjort en akademisk avhandling om mobbning och tycker att flyttning av mobbare kan vara ett bra verktyg att ha tillgång till. Hon tycker det är viktigt att skolan har fler, kraftigare åtgärder att sätta in om mildare åtgärder, som tillsägelser, inte biter.

Om tuffare åtgärder tillåts betonar Hamarus att alla parter ska få kännedom om dem i ett tillräckligt tidigt skede. På så vis vet mobbaren vart mobbningen kan leda.

Ett problem med det aktuella lagförslaget är att det på små orter sällan finns någon annan skola att flytta elever till.

Alla vet?

Professor Salmivalli uppger att de lärare hon talar med i allmänhet uppger att de ingriper mot mobbning. De har ändå svårt att se helheten på samma sätt som skolbarnen gör – det är vanligt att hela klassen vet vem som har det svårast, men vuxna upptäcker inte mönstret utan ser bara enskilda händelser.

Salmivalli uppger ändå att en del mobbare nog går att stoppa genom att ingripa. Det centrala är att senare ordna ett extra utvärderingsmöte för att försäkra sig om att mobbningen verkligen slutat.

Specialplanerare Hamarus betonar vikten av att den som söker upp en vuxen i skolan och berättar om mobbning ska kunna lita på att det hjälper.

– Ofta blir mobbningen bara värre. Då är effekten tydlig – man vågar inte längre berätta, säger Hamarus.

Flytt möjlig

Den nuvarande lagen utgör inget hinder för att flytta elever från en skola till en annan, men åtgärden kräver en god motivering. OAJ tycker inte att den rätten behöver utökas, men hoppas på större befogenheter för rektorerna i grundskolan. De borde kunna stänga av elever från skolarbetet under kortare perioder, som i gymnasiet, hoppas OAJ. Organisationen föreslår att den avstängda eleven ska få undervisning i en annan skola under avstängningens gång. 

Experterna oense

Riksdagsledamot Tiina Elovaara (Sannf) föreslår en ändring i lagen om grundläggande utbildning. Enligt den ska en mobbare kunna flyttas till en annan skola för att stoppa mobbningen.

Förslaget motiveras med att det ger både mobbaren och offret rätt typ av signaler om att respektera människovärdet och följa de sociala spelreglerna. Det är också ett tecken på att offrets erfarenheter tas på allvar.

Att byta skola ska inte klassas som en bestraffning, utan som ett sätt att lösa ett problem. Både mobbaren och offret ska kunna flyttas, beroende på situationen.

Offrets önskan om att få byta skola eller stanna kvar ska alltid höras, står det i förslaget.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00