Experter obekymrade av trög vaccinstart

Inom EU delas vaccinet ut till medlemsländerna enligt folkmängd. Enligt Kirsi Varhila, kanslichef på Social- och hälsovårdsministeriet, fick Finland ändå färre doser än man först trodde. Bild: Lehtikuva/AFP

Det är inget stort problem att många av de första vaccinampullerna står oanvända några dagar på grund av vårdpersonalens julledighet, säger ledande tjänstemän. Däremot är det värre att den levererade vaccinmängden är mycket mindre än väntat.

Under helgen har det klarnat att vaccineringen i Finland går segt framåt. Hittills har 6 000-7 000 vårdanställda fått den första av två doser av Biontechs och Pfizers vaccin, som var det första att an...