Experter: Motionerande barn blir smartare

Bild: Nina Ahtola

Motion förbättrar barnens koncentrations- och prestationsförmåga, säger 24 experter i sitt gemensamma utlåtande. Att öka mängden motion för skolelever drar inte ner betygen trots att mängden övriga lektioner minskar.

Utlåtandet baserar sig på resultaten i en kartläggning av 8-18 åringars kondition, hälsa, social sammanhörighet och intellektuella prestationsförmåga. Utlåtandet som har getts av 24 Brittiska, Nordiska och Amerikanska experter ger en överblick av hur barn påverkas av mängden egenvillkorlig samt organiserad motion i vardagen och skolan.

I utlåtandet konstateras att motion och bra kondition är viktiga grundstenar för utvecklingen av barnens intellekt och hjärnfunktioner. En motionsstund innan, under och efter skoldagen förbättrar skolkunskaperna. Barn som behärskar grundrörelserna verkar också vara bättre i skolan. Experterna är också eniga om att en ökad mängd motion inte försämrar elevernas betyg fast lektioner i övriga ämnen skulle offras.

Enligt experterna är det viktigt att motionen stöder barnens utveckling. I stället för social jämförelse ska idrotten utgå från barnens egen bestämmanderätt och inlärning. Positiva förhållanden ökar barnens motivation och har en positiv inverkan på barnens motionsvanor och välbefinnande.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning