Experter i möte för att hindra terrorister från att komma över kärnmaterial

Den slovakiska polisen visade för elva år sedan upp en hemmagjord bomb som innehöll närmare ett halvt kilo anrikat uran. Bild: TT/AP

Samtidigt som terrorister försöker komma över radioaktivt material för att sprida skräck och fara, jobbar myndigheterna med att förhindra att så sker.

Finland står värd för ett möte för det internationella nätverket mot nukleär terrorism, Global Initiativs to Combat Nuclear Terrorism, GICNT, i Helsingfors i början av nästa vecka.

Radioaktivt material förekommer inte bara i kärnvapenstaternas vapenarsenal eller i kärnkraftverk utan används också inom industrin, i sjukhus och i jordbruket.

Kärnvapen och kärnkraftverk är hårt reglerade internationellt och risken för att radioaktivt material den vägen ska komma i fel händer betraktas som liten. Annat är det med de radioaktiva substanser som används i industrin och för medicinska ändamål.

– Internationellt finns det tusentals källor som tyvärr inte är så väl skyddade och ibland faller utanför myndighetens kontroll, säger ambassadör Jari Luoto från Utrikesministeriets enhet för vapenkontroll.

Nätverket GICNT grundades av USA:s och Rysslands presidenter för för år sedan och samlar stater och internationella organisationer till praktiskt orienterat samarbete mot kärnvapenhot.

88 länder har anslutit sig till samarbetet. Också internationella organisationer är med som observatörer, till exempel Internationella atomenergiorganet IAEA, Internationella kriminalpolisorganisationen Interpol, EU och vissa av FN:s specialorgan. Förenta staterna och Ryssland delar på ordförandeskapet.

– Det är positivt att USA och Ryssland har valt att fortsätta samarbetet i tider då annat samarbete inte är ofta möjligt, säger Luoto.

Nätverket satsar på praktiskt samarbete. I höstas ordnades en ryskspråkig övning i Tajikistan där de medverkande forna sovjetstaterna övade sig i att stoppa ett smugglingsförsök och i London ordnades nyligen en övning där man simulerade att en smutsig bomb exploderade i city.

– Tyvärr vet vi inte när och var nästa riktiga olycka sker och vi är lyckligt lottade eftersom det är länge sedan det skedde ett terrordåd med kärnmaterial.

Ett scenario som strålsyddsexperterna ofta laborerar med är en nukleär terrorattack vid ett stort idrottsevenemang.

En orsak till att det finns allt mer radioaktivt material som riskerar hamna i fel händer hänger ihop med att högtstående cancervård blir allt vanligare även i u-länderna.

Kärnvapennationerna Iran och Nordkorea är inte med i nätverket och det fins också andra länder med kärnindustri som står utanför, särskilt i Afrika och Sydamerika.

Finland ansvarar för GICNT:s internationella samordning sedan i fjol och kommer att göra det ännu under nästa år.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03