Experter funderar om ombudsmän kan slås ihop

Diskriminieringsombudsman Kirsi Pimiä. Bild: Markku Ulander

En expertgrupps ska dryfta huruvida man kan utveckla diskriminerings- och jämställdhetsombudsmannens verksamheter och eventuellt slå ihop dem. Det meddelade Justitieministeriet på onsdagen.

Meningen är att gruppen samlar åsikter om möjligheter och risker med att slå ihop ombudsmännens uppgifter. Dessutom ska den komma med alternativ till sammanslagning.

Under remissrundan uttryckte man oro för att kunskapen om jämställdhets- och diskrimineringsfrågor minskar och att den nya ombudsmannens arbetsbörda blir för stor.

De nuvarande diskriminerings- och jämställdhetsombudsmännen motsätter sig inte förslaget.

Ministeriet säger i ett pm att det för medborgarnas del skulle vara bra att hjälp för alla diskrimineringsfrågor finns att få på ett kontor. 

Till HBL har diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä tidigare uttalat att det i nuläget kan uppstå situationer där fall som hänger ihop med både diskriminering, jämställdhet och arbetsskydd kan falla mellan stolarna.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning