Experter funderar om ombudsmän kan slås ihop

Diskriminieringsombudsman Kirsi Pimiä. Bild: Markku Ulander

En expertgrupps ska dryfta huruvida man kan utveckla diskriminerings- och jämställdhetsombudsmannens verksamheter och eventuellt slå ihop dem. Det meddelade Justitieministeriet på onsdagen.

Meningen är att gruppen samlar åsikter om möjligheter och risker med att slå ihop ombudsmännens uppgifter. Dessutom ska den komma med alternativ till sammanslagning.

Under remissrundan uttryckte man oro för att kunskapen om jämställdhets- och diskrimineringsfrågor minskar och att den nya ombudsmannens arbetsbörda blir för stor.

De nuvarande diskriminerings- och jämställdhetsombudsmännen motsätter sig inte förslaget.

Ministeriet säger i ett pm att det för medborgarnas del skulle vara bra att hjälp för alla diskrimineringsfrågor finns att få på ett kontor. 

Till HBL har diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä tidigare uttalat att det i nuläget kan uppstå situationer där fall som hänger ihop med både diskriminering, jämställdhet och arbetsskydd kan falla mellan stolarna.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46