Experter förklarar: De här befogenheterna har expeditionsregeringen

Justitiekansler Tuomas Pöysti gick ut med anvisningar om expeditionsregeringens befogenheter redan den femte mars. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Två experter vid Åbo universitet anser att det har gått troll i debatten kring expeditionsregeringens befogenheter på grund av närheten till riksdagsvalet.

– Det är ju inte första gången vi har en expeditionsregering i det här landet. Det unika är att expeditionsregeringen tillsattes före riksdagsvalet och inte under en övergångsperiod efter att valet ägt rum, säger Janne Salminen, professor i offentlig rätt vid Åbo universitet.

Justitiekansler Tuomas Pöysti gick redan den 5 mars, tre dagar före regeringens avskedsansökan, ut med anvisningar om expeditionsregeringens befogenheter. Enligt justitiekanslerns uttalande kan en expeditionsregering endast ansvara för brådskande löpande ärenden, men inte verkställa ett regeringsprogram eller fatta politiska beslut som har långtgående konsekvenser för den regering som tar makten efter valet.

– Expeditionsregeringen kan inte ge nya lagförslag till riksdagen eller slå fast nya riktlinjer för Finlands utrikespolitiska beslut som berör till exempel Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen. Det förutsätter en bredare förankring i riksdagen, säger Vesa Vares, professor i statskunskap vid Åbo universitet.

Statsminister Juha Sipilä (C) lämnade sin avskedsansökan i fredags. Hans expeditionsregering sköter alla löpande ärenden fram till riksdagsvalet i april. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Valet höjer temperaturen

Enligt Vares var det däremot helt i sin ordning att underrättelselagen behandlades före valet eftersom lagen överlämnades till riksdagen före regeringens avskedsansökan.

– Inom EU lyfter man knappast på ögonbrynen då representanter från Finlands expeditionsregering deltar i Europeiska rådets sessioner. Belgien, Tyskland och Sverige var ju på motsvarande sätt utan en funktionsduglig, politiskt tillsatt regering hur länge som helst, säger Vares.

Den största skillnaden mellan en politiskt tillsatt regering och en expeditionsregering är att den senare inte åtnjuter riksdagens förtroende, vilket innebär att regeringen inte har ett parlamentariskt mandat att fatta beslut utifrån grundlagens bestämmelser, förtydligar Salminen.

Varför har frågan om expeditionsregeringens mandat väckt ett sådant rabalder?

– Det är valkampanjen och närheten till riksdagsvalet i april som höjer temperaturen och sätter känslorna i svallning, men juridiskt sett utgör den nuvarande expeditionsregeringen inte ett stort undantag, säger Salminen.

Enligt justitiekanslerns anvisningar kan den sittande expeditionsregeringen inte fatta beslut om utnämningar som gäller högre statliga befattningar.

– Vi har ingen lista på vilka utnämningar som har gått i stå, men till exempel utnämningen av ambassadörer vid våra beskickningar, Försvarsmaktens nya kommendör och ministeriernas kansli- och avdelningschefer har lagts på is, säger kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski på statsrådets kansli.

Inga nya lagar eller förordningar bereds för närvarande på statsrådets kansli så länge som expeditionsregeringen sitter vid makten. Bild: SPT/Ari Sundberg

På Utrikesministeriet innebär det här att till exempel den planerade utnämningen av utrikesminister Timo Soinis kabinettchef Raili Lahnalampi till ambassadör i Dublin inte blir av före riksdagsvalet. Utnämningen av efterträdaren till Jukka Salovaara som chef för Utrikesministeriets politiska avdelning skjuts också upp, trots att Salovaara redan har utnämnts till Finlands FN-ambassadör i New York.

– I praktiken kan man avvika från dessa regler om utnämningar endast om justitiekanslern ger sin välsignelse. Han är närvarande på statsrådets möten och har som uppgift att övervaka lagligheten i regeringens beslut, säger professor Janne Salminen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning