Expertens tips: Tänk på hur du talar på jobbet

Ennamaria Meneses är en av 19 heltidsanställda arbetarskyddsfullmäktige inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som är Finlands näst största arbetsgivare med drygt 24 000 anställda. Bild: Cata Portin

Interna arbetskonflikter sliter på personalen. Hatskriverier och rena hot suger också kraft ur enskilda arbetstagare. Lösningen är att tala modigt, säger både forskare och arbetarskyddsexperter.

Enligt Arbetshälsoinstitutet upplever 5 procent av de finländska anställda osakligt bemötande och trakasserier på arbetsplatsen. I kommunsektorn är siffran högre, cirka 9 procent.Efter nio år som arbe...