Experten: Då kommer vändningen för intensivvården – nu är läget allvarligt

På grund av smittfaran arbetar de som vårdar covidpatienter på intensiven på universitetssjukhuset i Kuopio inte på andra avdelningar. Till intensivvården i Kuopio har också patienter från Helsingfors flyttats. Bild: Sakari Partanen / Kuopio universitetssjukhus

För tillfället ligger ett sextiotal coronasmittade finländare i intensivvård. Under januari och februari har över var tredje av dem varit i åldern 60–69.– Läget är allvarligt. Nu är det viktigt att få dem som fyllt 50 vaccinerade, säger intensivvårdsläkare Stepani Bendel.

På onsdagen hade Finland kring 280 intensivvårdsplatser på olika sjukhus. Då räknar man sjukhussängar där en person med svåra andningsproblem och organsvikt kan få vård. I 62 av de här sängarna låg sv...