Expert: Skickliga skatteplanerare lyckas gömma inkomster

Tidigare var det förhållandevis lätt att gömma sina pengar på utländska banker eller i skatteparadis. Så är det inte längre, säger Marjaana Helminen, professor i skatterätt vid Helsingfors universitet. Bild: SPT/Esko Keski-Oja

Skatteförvaltningens uppgifter om privatpersoners löne- och kapitalinkomster i fjol, som publiceras på torsdag, avslöjar inte hela verkligheten. En effektiv skatteplanering kan skyla över förmögenheten, säger en expert som SPT har talat med.

– Många privatpersoner koncentrerar sina inkomster till sitt enmansföretag och lyfter väldigt lite lön eller kapitalinkomst från det egna bolaget. Den ackumulerade förmögenheten syns först när bolaget säljs eller när aktieutdelningarna betalas ut, säger Marjaana Helminen, professor i skatterätt vid Helsingfors universitet.

Enligt Helminen finns det inga riktgivande kalkyler på hur mycket Skatteförvaltningen förlorar i skatteintäkter på grund av vare sig laglig skatteplanering eller olaglig skatteflykt.

– Tidigare var det förhållandevis lätt att gömma sina pengar på utländska banker eller i skatteparadis. Så är det inte längre. EU:s direktiv mot skatteflykt och det effektiverade informationsutbytet inom Europeiska unionen har skärpt kontrollen, vilket innebär att vi har fått bukt med problemet, säger Helminen.

Hon ställer sig främmande till tanken att skatteplanering i sig vore en etiskt tvivelaktig verksamhet, trots att den berövar staten på inkomster.

– Det som lagen tillåter är förstås okej. Man kan egentligen lite karikerat tolka Skatteförvaltningens tabeller så att de som toppar statistiken inte har varit så bra på att planera betalningen av sina skatter, säger Helminen.

Portugal och Estland lockar

Helminen klassificerar den centraleuropeiska skatteplaneringen som aggressiv i jämförelse med Finland.

– Många förmögna privatpersoner i Finland vill betala skatt för att stödja det finska välfärdssamhället. Andra orkar inte gå in för minutiösa arrangemang och vidtala konsulter för att kunna betala mindre skatt.

Hur vanligt är det att förmögna företagare grundar bolag i Estland för att undvika skatten på aktieutdelningar?

– Det förekommer. Å andra sidan är det inte möjligt att grunda något skrivbordsbolag i Estland som bara existerar på papperet. Ifall man har affärsverksamhet där så är det ett naturligt steg att man också etablerar sig i landet.

Det är inte bara Estland som lockar till sig finländska skattebetalare. Den starka progressiva beskattningen i Finland har fått hundratals förmögna pensionärer att flytta sina bopålar till Portugal där den portugisiska staten tidigare erbjöd möjligheten att ta ut sin tjänstepension skattefritt.

– Efter att Finland sade upp det bilaterala skatteavtalet med Portugal så löstes problemet till vissa delar samtidigt som förhandlingar om ett nytt avtal pågår. Så länge det finns nationella skillnader i beskattningen inom EU så kommer olika länder att erbjuda skatterabatter bland annat till välbemedlade pensionärer.

Vad anser du om principen att offentliggöra privatpersoners årliga inkomster?

– Jag tycker det är bra att uppgifterna är offentliga. Vi har ju en stark offentlighetsprincip i vårt land. Men jag förstår också den kritik som har yttrats i Sverige där man ser tabellerna som en anvisning för tjuvar som vill lista ut vem det lönar sig att råna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning