Expert: Massutvisningarna största på 30 år

Massutvisningarna av ryska diplomater är de mest omfattande sedan 1986. Konflikten kan försvåra möjligheterna till en lösning av krigen i Ukraina och Syrien, enligt en expert.

– Den ryska hållningen har hittills varit helt omedgörlig, antingen eftersom de har någonting att dölja eller för att de bagatelliserar händelsen. I vilket fall hjälper det oss inte att lösa frågan. Att man nu väljer att trappa upp konflikten betyder kanske att man inte längre förväntar sig att Ryssland ska samarbeta, vilket kan leda till långvariga problem i diplomatin, säger Peter Wallensteen som är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Han jämför utvisningarna med spänningarna mellan USA och Sovjet under det kalla kriget. Senast så många diplomater utvisades på samma gång var 1986, enligt Wallensteen. USA sparkade då ut 100 sovjetiska diplomater sedan den amerikanska journalisten Nicholas Daniloff gripits i Moskva.

– Rent allmänt är det definitivt ett oroande världsläge där stormaktsrelationerna är mer oförutsägbara än på länge. Det skapar en osäkerhet i världen i stort, det kan också få konsekvenser för hur länderna agerar i Syrien, Ukraina eller i andra konflikter, säger Wallensteen.

Det är också ovanligt att fler länder än de två direkt berörda väljer att utvisa diplomater, som i det här fallet.

– En förklaring kan vara att många länder uppfattar detta som hotfullt, och att de oroar sig för ett ryskt agerande även i deras egna länder. Det är ovanligt, men hänger ihop med den större bilden av hur Ryssland har uppträtt under de senaste åren, säger Wallensteen.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning