Expert om medicinpriset: Livräddande behandling

En livräddande behandling och en stor dag för alla som jobbar inom samma fält. Så beskriver Jonas Nilsson, professor i experimentell cancerkirurgi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, medicinpriset till James P Allison och Tasuku Honjo.

Jonas Nilsson beskriver Nobelpristagarnas arbete som "en grundforskningsupptäckt som gått hela vägen från labbet till att göra stor skillnad för patienter med svår metastaserad cancersjukdom".

En livräddande behandling, med andra ord.

Allt fler överlever

– Fram till 2010, när man fick metastaser av melanom (hudcancer), var det i princip garanterat att man avled i den här sjukdomen. I dag kan 30, kanske rentav 50 procent få väldigt långvariga responser där de överlever flera år. Och vi börjar redan nu prata om att en del patienter blir botade av den här nya behandlingen, säger Nilsson.

Han beskriver melanom och lungcancer, som behandlingen också är framgångsrik mot, som de kanske besvärligaste cancerformer som finns.

Att behandlingen är bra mot just de två cancerformerna tycks bero på att de innebär en extern påverkan – sol respektive rökning – på arvsmassan. Det gör att immunförsvaret känner igen cancercellerna som främmande för kroppen, säger Nilsson.

"Stående ovationer"

Sara Mangsbo, forskningsledare vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap på Uppsala universitet, befinner sig just nu på samma konferens i New York som James P Allison – som fick stående ovationer redan innan han kommit till konferensen.

– Vi ska fira honom rejält, säger hon.

– Det är helt fantastiskt att han får priset. Det är på grund av hans upptäckt som vi samlats här nu.

Hon började själv forska i ämnet 2006 då man ännu inte kände till de terapier som blivit möjliga tack vare de Nobelpristagarnas upptäckter.

– Jag var med 2011 då terapierna började användas kliniskt. De innebar en revolution. James är en mycket värdig pristagare, säger hon.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning