Exkludera inte de ensamma

Bild: Maija Hurme

Dagens unga lever i en rastlös och osäker värld. För dem som saknar trygga sociala sammanhang, kan ensamheten bli triggande faktor bakom olika former av extremism. Ansvaret att lyssna på de utstötta ligger på var och en, skriver manusförfattaren Daniel Lindblom.

En känsla av otrygghet har under det senaste decenniet genomsyrat den västerländska världen, också de nordiska samhällena. Vid sidan av flykting- och klimatkrisen handlar det om frågor om ungas psykis...