Existerar cancel culture?

Det är knappast en slump att begreppet "cancel culture" blivit populärt när kritiken från rörelser som Black Lives Matter och #metoo till slut börjar få verkliga konsekvenser.

Cancel culture, en kultur av att stoppa, är ett allt populärare modeord för att beskriva allt från saklig kritik, nätmobbning, bojkotter av företag, rimliga konsekvenser, juridiska beslut till n...