Exemplets makt

Bild: Wilfred Hildonen

Det är inte lätt att göra rätt, dyrt kan det också vara. Men alla måste få försöka utan att känna att de gör för lite.

Under Earth Hour för någon vecka sedan veckan slocknade lamporna i många hem och på många företag för att uppmärksamma klimatförändringen.

Overshoot Day, den ekologiska skuldens dag, inträffade i fjol i början av augusti, tidigare än någonsin hittills. Dagen finns för att visa att vi resten av året konsumerar mer än vad jorden klarar av att producera, det enligt Världsnaturfonden WWF. Alltsedan 1970-talet har vi överkonsumerat jordens resurser.

För den som vill finns det gott om dagar och timmar av det här slaget, dagar som visar att vårt ekologiska fotavtryck växer år för år. Samtidigt som medvetenheten om problemen ökar så blir också de som vill leva mer hållbart allt fler.

Visserligen ökar fortfarande finländarnas konsumtion av kött, men vegetarianerna och veganerna ökar samtidigt. Skälet till att övergå till en diet utan kött eller helt utan animaliska produkter är inte bara ekologiskt, det är också med tanke på djurens rättigheter många väljer ett sådant alternativ.

När det gäller transporter är kollektivtrafik och cykel helt klart de klimatsmartaste alternativen, men till exempel i Sverige har myndigheterna nu introducerat ett index för att hjälpa folk att hitta en bil med så liten klimatpåverkan som möjligt.

Samtidigt som det blir lättare att välja ekologiskt och klimatsmart visar färsk forskning ändå, att den som slopar köttet, som cyklar och till och med köper det mesta av sina kläder på loppmarknader åstadkommer ett nästan lika stort ekologiskt fortspår som köttätare i egna bilar.

Att vara vegetarian eller vegan är inte enbart positivt det heller, speciellt inte så länge folk inte frågar sig var de frukter, grönsaker och andra produkter de konsumerar är producerade och hur de hamnade på våra tallrikar, påpekar till exempel miljöorganisationen Worldwatch Institute.

Vad Worldwatch och forskare som är kritiska till cirkulärekonomin som den nu byggs upp i stället rekommenderar är en mindre konsumtion. Vi ska helt enkelt köpa färre prylar och mindre mat som riskerar att slängas bort och vi kan till exempel ha en gemensam bil med grannen. Problemet med ett sådant upplägg är enligt dem ändå att ingen egentligen tjänar några pengar på det.

Klimatförändringen är ett faktum, liksom det att vi i västvärlden konsumerar mera än vi borde. De klimatsmarta lösningar som till exempel bilhandel eller byggindustri erbjuder oss är inte alltid så billiga. Ändå måste det finnas ett sätt för var och en att dra sitt strå till stacken.

Den som sänker sin temperatur inomhus, väljer bort kött åtminstone de flesta av veckans dagar, som köper närproducerad mat och som handlar barnkläder och prylar i andra hand – ja den gör faktiskt rätt. Det är precis det här som rekommenderas i många guider kring vad var och kan göra för att minska sitt ekologiska fotspår.

Genom att leva och konsumera så sätter vi också ett exempel för barn och barnbarn, för dem som kommer att drabbas av de problem klimatförändringen och överkonsumtionen för med sig betydligt värre än vi gör i dag. Att sätta konkreta exempel är precis lika viktigt som att förhandla fram mellanstatliga avtal för mindre utsläpp.

Konkreta exempel leder i bästa fall till förändrade attityder, attityder som kan åstadkomma verklig förändring.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning