Exceptionellt många telefonköer till FPA

Alla förändringar som sker vid årsskiftet och överföringen av utkomststödet från kommunerna till FPA belastar FPA:s telefontjänst. För tillfället får man köa i cirka 30 minuter i snitt för att få svar.

FPA påminner om att många ärenden också kan uträttas på dess webbtjänst. Där kan man till exempel kontrollera sina handläggningsuppgifter eller ansöka förmåner.

FPA beklagar de exceptionellt långa väntetiderna och hoppas på tålamod av kunderna.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning