Exceptionellt många telefonköer till FPA

Alla förändringar som sker vid årsskiftet och överföringen av utkomststödet från kommunerna till FPA belastar FPA:s telefontjänst. För tillfället får man köa i cirka 30 minuter i snitt för att få svar.

FPA påminner om att många ärenden också kan uträttas på dess webbtjänst. Där kan man till exempel kontrollera sina handläggningsuppgifter eller ansöka förmåner.

FPA beklagar de exceptionellt långa väntetiderna och hoppas på tålamod av kunderna.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning