Exceptionellt ärende i riksdagen i dag

Grundlagsutskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP). Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Grundlagsutskottet väntas före onsdagens plenum bli klart med sitt betänkande om att införa beredskapslagarna. Då behandlas den mycket exceptionella förordningen av riksdagen i dag.

Grundlagsutskottet har behandlat användningen av beredskapslagen och håller presskonferens klockan 13 på onsdagen. Följ direktrapporteringen här och scrolla ner för att läsa mer:

Grundlagsutskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP) berättade efter midnatt natten mot onsdagen att det inte torde vålla något problem att bli klar med betänkandet.

På tisdagen satt utskottet i fyra timmar, från åtta på kvällen till midnatt, och fortsätter under onsdagen från klockan nio framåt.

– Vad gäller det sakkunniga som hördes så var deras utlåtanden rätt likriktade, så det var inte svårt för utskottet att forma sin syn på saken. Jag är övertygad om att vi blir klara (på onsdagen), sade Ojala-Niemelä.

Beredskapslagen har aldrig tidigare använts, och det har inte rått undantagsförhållanden i Finland sedan krigstid.

Det som händer i dag är att grundlagsutskottet ger sitt betänkande enbart om förordningen om ibruktagande av vissa paragrafer i beredskapslagen. Dels den paragraf som redan trätt i kraft i tisdags i brådskande ordning – att kunna begränsa försäljningen av läkemedel – dels förordningen om ibruktagande av paragraferna 86, 88, 93-95 och 109.

Det är i praktiken de paragrafer som ger kommunerna rätt att avvika från sina vanliga förpliktelser i den icke-brådskande vården och inom småbarnspedagogiken, de som ger regeringen befogenheter att avbryta eller flytta undervisning, och de som ger rätt till avvikelser från arbetstidslagen ifall man behöver flytta semestrar och beordra övertidsarbete inom social- och hälsovården, polisen, larmcentralerna eller räddningsväsendet.

Johanna Ojala-Niemelä säger att utskottet hittills diskuterat villkoren för ibruktagande och om de uppfylls.

– Vi talade om huruvida det nu råder sådana förhållanden som lagen avser, och vi fick ta del av lägesbilden.

– Vi diskuterade också om de åtgärder som föreslås är nödvändiga och rätt dimensionerade. De större befogenheterna kan ju enbart ges om man bedömer att normal lagstiftning inte ger tillräckligt handlingsutrymme, säger Ojala-Niemelä.

Detaljerna lämnas till torsdag

Det behövs dessutom förordningar som beskriver i detalj hur paragraferna implementeras och begränsar dem till det som behövs. Lagen kräver att man bara kan göra de undantag som behövs för att myndigheternas befogenheter i normalfall inte räcker till.

– Vi ville låta substansutskotten ge utlåtanden om de här förordningarna. Förordningen om kommunernas uppdrag har getts till social- och hälsovårdsutskottet, den om småbarnspedagogik och undervisning till kulturutskottet och arbetslivsfrågorna till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Utskotten har tid på sig till torsdag klockan 12. Efter det samlas grundlagsutskottet på nytt för att formulera ett betänkande, och det behandlas av riksdagen efter frågetimmen på torsdagen.

Grundlagsexperter har tidigare i veckan varnat för att man inte kan utlysa olika slags undantagstillstånd bara för säkerhets skull, utan att villkoren uppfylls. Bland annat professor Martin Scheinin reagerade kritiskt mot att regeringen åberopade två olika undantagsförhållanden - inte bara för pandemiläget, utan också för att det skulle råda en allvarlig kris som hotar befolkningens försörjning och näringslivet. Scheinin påpekade att det inte räcker om det "kan uppstå ett behov" i framtiden, och att det i nuläget inte är ett sådant nödläge som hotar försörjningen.

I nuläget har regeringen dock inte föreslagit att tillämpa sådana paragrafer som gäller kriser i försörjningen, utan alla de föreslagna paragraferna är sådana som gäller vid pandemi.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning