Ex-polisöverdirektörens advokat i slutpläderingen: ”Åklagaren hävdar att det har funnits en konspiration”

Enligt försvaret har ex-polisöverdirektören Mikko Paatero inte gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt. Bild: SPT / Henri Forss

Helsingfors tingsrätt har tagit del av tidigare polisöverdirektören Mikko Paateros slutplädering. Paateros advokat kritiserade åklagaren för att måla upp overkliga konspirationer.

Åklagaren anser att det inom poliskåren finns ett bästa broder-system där kolleger skyddar varandra. Enligt honom visste tidigare polisöverdirektören Mikko Paatero om att chefen för Helsingfors narkotikapolis Jari Aarnio inte följde reglerna som gäller registrering av informatörer, men lät bli att agera – inte minst för att Aarnios enhet gjorde ett så gott resultat och var en källa till stolthet.

Paateros advokat Jarkko Jaatela antyder i sin slutplädering att detta inte är fallet. Däremot anser han att hela processen som lett till att fem höga polischefer hamnat i rätten har varit minst sagt kaotisk.

– För Paateros del gäller misstankarna om tjänstebrott åren 2009–2013. När en brottsutredning drar ut på tiden inverkar det på vittnesmålens trovärdighet samt på försvarets möjlighet att försvara sig, säger Jaatela.

Förundersökningen om Paateros misstänkta tjänstebrott inleddes 2013 då misstankarna om Aarnios narkotikabrott kom fram. Därefter hände inget på flera år tills åklagaren i fjol våras väckte åtal. När fallet nu nått slutpläderingarna har det gått tio år från det som Paatero åtalas för, påpekar Jaatela.

– Det som ger riktigt dålig smak är att förundersökningen gjordes av Centralkriminalpolisen (CKP), eftersom den gäller saker som är på CKP:s ansvar. Som ett exempel på kaoset har utredarna först hört CKP:s chef (Robin Lardot) som vittne, sedan som misstänkt. Den här processen får inte höga poäng.

Frågor som gäller hemliga tvångsmedel, vilket inkluderar informatörer, är CKP:s ansvar. Det att CKP driver en utredning som handlar om sådant som är på CKP:s ansvar är olämpligt, anser Jaatela.

Läs också: CKP-chefen och ex-polischefen sammanfattade sina argument: Rättsprocessen mot polisledningen har varit orimlig

Ingen insikt i Aarnios affärer

Enligt åklagaren fick Paatero höra om problemen med Aarnio under informella diskussioner i Polisstyrelsen korridorer. Jaatela hävdar att detta inte stämmer. Som polisöverdirektör hade Paatero ingen insikt i narkotikapolisens operativa verksamhet.

– Polisstyrelsen är en central administrativ myndighet som jobbar med administrativa frågor. Som polisöverdirektör var Paatero ansvarig för en organisation på 10 000 personer och en budget på 700 miljoner.

Jaatela anser att det under rättegången inte framkommit någon bevisning eller några som helst vittnesmål som tyder på att hans klient har gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt, vilket åklagaren hävdar.

– Ingen av vittnena har sagt något som stöder åklagarens bevisning mot min klient. Paatero har enligt vittnesmålen inte haft någon sådan information som hade krävt att han skulle vidta åtgärder vad gäller Helsingfors narkotikaenhet.

Jaatela säger att Helsingfors polisinrättning hade sin egen enhet för laglighetsövervakning. Sådana laglighetsfrågor som berörde Helsingforspolisen skulle avgöras där.

Läs också: Åklagaren under slutpläderingen i polisrättegången: "En dyster bild av vad som skett inom polisen"

Finns ingen konspiration

Ett av åklagarens centrala skriftliga bevis mot Paatero är den utredning som Paatero beordrade efter att de första misstankarna om tjänstebrott mot Aarnio kom fram 2009. Den gången blev Aarnio friad.

Enligt åklagaren framkom det i utredningen att allt inte stod rätt till inom Helsingfors narkotikapolis. Detta borde ha motiverat Paatero att utreda frågan ytterligare.

– Angående utredningen vill jag bara säga att två riksåklagare bekantade sig med den och alla misstankar om tjänstebrott som ingår i den då den blev klar, säger Jaatela.

Han anser att utredningen därmed inte kan betraktas som avgörande. Om det fanns något väsentligt i den som talar emot Paatero hade det framkommit redan då.

– Jag vill inte trakassera åklagaren, men jag måste kommentera åtalets struktur. Åklagaren hävdar att det inom Polisstyrelsen har funnits en konspiration som Paatero har varit en del av. Det här är omöjligt, redan som tanke. Ingen bekräftar detta, säger Jaatela.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning