Ex-kriminella organiserade sig för att stoppa våldet i Malmö: "Polisen kör bara förbi i sina bilar, vi går fram och pratar med killarna"

Maher Turkie och Karin Jonsson har själva som unga varit involverade i kriminalitet. I dag använder de erfarenheten för att hjälpa unga som hamnat snett bort från en kriminell livsstil. "Kunde vi ta oss ur det så kan ni", lyder deras budskap. Bild: Heidi Hakala/SPT

I kriminella kretsar har brotten blivit grövre, vapnen fler och förövarna yngre. I Malmö testar organisationen No2Crimes nya metoder för att förebygga brott – de möter kriminella unga i deras miljö, på deras villkor.

Maher Turkie och Karin Jonsson är trötta. Sedan lördagens skjutningar i Malmö, där en femtonåring sköts till döds och en jämnårig fortfarande vårdas på sjukhus, har de haft fullt upp. De har pra...