Fågelinfluensa på Åland – rör inte döda fåglar

Bild: Mostphotos

I Lemland och i Vårdö på Åland har det påträffats flera döda viggar. I strykprover från två fåglar konstaterades fågelinfluensa, men resultatet av en noggrannare typbestämning av viruset erhålls först senare.

Evira rekommenderar att fjäderfä och hobbyfåglar tas inomhus på grund av fågelinfluensaläget. Man ska undvika att röra döda fåglar som kan ha smittats av fågelinfluensa, uppger livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Det är fågelinfluensa av typen H5 man konstaterat i de första provtagningarna. Livsmedelssäkerhetsverket Evira fortsätter arbetet med att noggrannare bestämma virusets typ. I fortsatta undersökningar klarnar det om det rör sig om ett fågelinfluensavirus av den högpatogena typen H5N8 som spritt sig i Europa.

Om viruset visar sig vara högpatogen fågelinfluensa, etableras en restriktionszon kring platsen där de döda fåglarna påträffades. Risken att viruset smittar till människor är mycket liten.

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har de senaste veckorna påträffats i flera europeiska länder bland såväl frilevande fåglar som i fjäderfäbesättningar. Sjukdomsfallen som konstaterats närmast Finland bekräftades i början av veckan i Danmark och i Skåne i södra Sverige. Man misstänker också att viruset förekommer i ett värpstall utanför Helsingborg.

Jord- och skogsbruksministeriet kommer på fredagen att utfärda en förordning om att fjäderfä ska hållas inomhus. Med förordningen vill man hindra kontakt mellan fjäderfä och frilevande fåglar, eftersom sjöfåglar kan bära på fågelinfluensa. Viruset kan smitta från frilevande fåglar till fjäderfä, om fåglarna kommer i antingen direkt eller indirekt kontakt med varandra.

Evira vädjar till att den som upptäcker massdöd bland fjäderfä eller frilevande fåglar att utan dröjsmål larmar den kommunala veterinären eller länsveterinären. Den officiella veterinären ser till att nödvändiga prover sänds in till Evira.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning