Evenemangsindustrin vill ha riktat stöd

Evenemangsproffsen samlades utanför Riksdagshuset för att påminna om att även deras sektor drabbas hårt av coronaepidemin. Bild: Niklas Tallqvist

Tusentals tillställningar har ställts in på grund av coronaepidemin. Nu vill branschen ha eget statsstöd.

Evenemangsbranschen har drabbats hårt av coronaepidemin och vi hoppas på ett riktat stöd för vår sektor, säger Kalle Marttinen som är vice ordförande för föreningen Tapahtumateollisuus.

Den professionella evenemangsbranschens intresseorganisation Tapahtumateollisuus arrangerade på tisdagen en demonstration i Helsingfors för att rikta ljuset på evenemangssektorns kris.

– Branschen sysselsätter normalt cirka 20 000 personer. I dagsläget är kring 9 000 permitterade. Uppskattningsvis 136 000 personer som jobbar tillfälligt med olika evenemang drabbas också när evenemang inte kan arrangeras, eller arrangeras i mindre skala, säger Marttinen.

Bakgrunden till evenemangssektorns svåra situation är coronaepidemin. I samband med att regeringen på våren införde restriktioner för publikevenemang ställdes tusentals tillställningar in.

Som ett resultat av att hela branschen stannade grundades i augusti föreningen Tapahtumateollisuus. Organisationen företräder i dagsläget cirka 130 företag inom evenemangsbranschen.

– I fjol uppgick värdet på evenemangsindustrin till 2,35 miljarder euro. I år uppskattar vi att vi tappar 1,5 miljarder. Företagen befinner sig nu i en svår situation, säger Marttinen.

Men det är inte bara evenemangsföretagen som drabbas. Evenemangen är även viktiga för många andra företag.

– Till exempel hotell och restauranger drabbas, likaså företag som inte kan ställa ut på mässor och sälja sina varor.

Marttinen säger att de stöd för företagsfältet som regeringen hittills tagit fram inte är fullt tillämpbara på evenemangsbranschens företag.

– Vi föreslår därför att kriterierna för hur stöden delas ut ändras så att även evenemangsföretag kan söka dem. Vi föreslår även att ett helt separat stödpaket skapas som riktar sig specifikt till evenemangssektorn.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning