Evangelisk tv-kanal stoppas i Israel

Ett kristet kabeltv-bolag – God TV – har förlorat sina sändningsrättigheter då dess program riktar sig mot den judiska befolkningen med indirekt missionerande verksamhet, vilket man inte ansökt om. Arkivbild. Bild: Oded Balilty/TT-AP

Israels medieövervakare har dragit tillbaka sändningsrättigheterna för ett kristet evangeliskt tv-bolag med hänvisning till att sändningarna är direkt riktade mot den judiska befolkningen.

Tv-bolaget God TV har lanserat kanalen Shelanu, hebreiska med betydelsen "vår". Kabelkanalen kritiserades för att försöka missionera när den lanserades i april. Myndigheten för kabel- och satellitsändningar beslutade på söndagen att dra tillbaka sändningstillståndet då det amerikanska bolaget varit vilseledande i sin ansökan.

Israelisk lag förbjuder explicit gåvor eller ekonomisk ersättning i försök att få människor att konvertera. Men myndigheter granskar noggrant alla försök att missionera i Israel.

God TV, ägt av International Christian Network, sänder program med religiöst innehåll i stora delar av världen. Kanalens representant säger att den ska samarbeta med myndigheter i Israel.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning