EVA: SFP:s väljare har de liberalaste åsikterna

Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Svenska folkpartiets väljare har de liberalaste åsikterna på den finländska politiska skalan, enligt EVA:s mätning. De grönas och Sannfinländarnas väljare är ungefär lika liberala, men av olika orsaker.

Näringslivets delegation, EVA, har placerat ut de finländska partiernas väljare på en liberal-konservativ skala. I analysen bedömdes följande kriterier: yttrandefrihet (till exempel rätten att uttrycka åsikter på sociala medier), identitetsfrihet (till exempel rätt till samkönat äktenskap), rätt att agera utan inblandning (till exempel att inhandla och förtära alkohol) och ekonomisk frihet (till exempel marknadsekonomi och konkurrens).

De grönas väljare är liberalare än allmänheten i stort. Det beror främst på att de värnar om identitetsfrihet, bland annat samkönade äktenskap. Sannfinländarnas väljare är också liberalare än genomsnittet. De placerar sig högt i alla kategorier förutom just identitetsfrihet. Kristdemokraternas väljare har de mest konservativa åsikterna.

Drygt 2 000 personer deltog i undersökningen. Felmarginalen är 2-3 procentenheter åt vartdera hållet. Felmarginalen för mindre grupper såsom kristdemokrater och SFP:are kan vara stor.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03