Eva: Politiska strejker måste begränsas

Seppo Koskinen. Arkivbild. Bild: HBL-arkiv/Lehtikuva/Roni Lehti

Det är dags att sätta stopp för politiska strejker. Det anser arbetslivsforskaren, professor Seppo Koskinen vid Åbo Universitet i en analys som han har skrivit på beställning av Näringslivets Delegation Eva.

Enligt Seppo Koskinen begränsas de politiska strejkerna i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Belgien och Italien till högst några timmars åsiktsyttringar medan politiska strejker är helt och hållet förbjudna i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Grekland.

– Endast i Finland saknas det restriktioner för politiska strejker. Den nuvarande tolkningen av strejkrätten är en föråldrad kvarleva från 1970-talet, skriver Seppo Koskinen i sin analys för Näringslivets Delegation Eva.

Bakgrunden till Koskinens pamflett är den massdemonstration som arrangeras av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC fredagen den 2 februari. Protesten, som förväntas locka tusentals demonstranter, är riktad mot regeringens aktiveringsmodell för arbetslösa.

Flera av FFC:s medlemsförbund har varslat om strejk i samband med åsiktsyttringen, vilket har väckt förtretelse bland arbetsgivarna. Arbetsgivarorganisationerna anser att utomstående parter i exportindustrin får betala en saftig nota för att regeringen och fackförbunden är på kollisionskurs i en politisk fråga som inte handlar om existerande kollektivavtal.

– Det är hög tid att överge den finländska tolkning av strejkrätten och följa den praxis som gäller på övrigt håll i Europa. Det vore bättre ifall lagen skrivs om så att arbetsstridsåtgärder riktas mot tvister mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Som det nu är drabbas utomstående aktörer av de politiska strejkerna, skriver Koskinen i sin pamflett.

Den juridiska tolkningen av strejkrätten har redan luckrats upp till vissa delar. Arbetsdomstolen gav i fjol ett domslut som ålade fackförbundet Pardia att betala böter för att fackets ledning inte hade respekterat arbetsfreden i samband med en politisk strejk i september 2015. Pardias medlemmar deltog i en massdemonstration som motsatte sig regeringens förslag att reformera arbetstidslagstiftningen.

Koskinen föreslår att Finland i likhet med Sverige, Danmark och Norge begränsar politiska sympatistrejker till högst en timmes åsiktsyttring.

– Arbetsplatser är inte arenor för politiska tvister. Arbetstagarna har alla möjligheter att ge uttryck för sina politiska uppfattningar på sin fritid genom att utnyttja demokratiska kanaler, skriver Seppo Koskinen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03