Eva Odrischinsky skriver om sin judiska familj med "brist på historia" i Helsingfors

Eva Odrischinsky är uppvuxen i en judisk familj i Helsingfors och numera bosatt i Jerusalem. Bild: Abie Troen

I sin självbiografiska bok ger Eva Odrischinsky en livfull bild av livet i det lilla judiska samfundet i Helsingfors. Hon skriver också om sitt eget motstridiga förhållande till traditionerna hon vuxit upp med och om en omväxlande ungdom på olika håll i Europa. Recensenten hade dock önskat sig ett mera direkt förhållningssätt till smärtpunkterna som skymtar, både i den personliga historien och i frågorna om vad judendomen kan innebära i dagens sekulariserade samhälle.

Det grundläggande temat i Eva Odrischinskys självbiografi Som alla andra. Min judiska familj och jag kan komprimeras i ett par citat: "Tror du, Rafael, att man kan lida brist på historia? Bli färglös...