Eva: Finland är inte så ojämlikt som många tror

De flesta, 68 procent, hör till den så kallade medelklassen. Bild: Mostphotos.com

Finländarna har dålig koll på inkomstklasserna i Finland. Det visar en enkät som Näringslivets delegation Eva har publicerat.

Enligt enkäten överskattar finländarna den ekonomiska ojämlikheten på ett sätt som inte motsvarar statistiska fakta om de verkliga inkomstskillnaderna. Folket underskattar antalet medelinkomsttagare och överskattar andelen låg- och höginkomsttagare, skriver Eva i ett pressmeddelande.

De som har besvarat enkäten tror att 50 procent av finländarna hör till medelklassen medan statistiken visar att hela 68 procent av finländarna hör till denna inkomstklass. Låg- och höginkomsttagarnas andel överskattas vardera med omkring 8 procentenheter. Att bedöma sin egen inkomstklass vållar också problem. Hela 25 procent tror sig höra till kategorin låginkomsttagare fastän endast 13 procent av alla finländare hör till denna inkomstklass.

– Det är problematiskt ifall medborgarnas uppfattningar om inkomstfördelningen avviker i hög grad från verkligheten. Felaktiga föreställningar om inkomstskillnader kan förorsaka ogrundad oro och ett missnöje som i sin tur utgör en grogrund för politisk populism, säger forskningschef Ilkka Haavisto på Eva.

Nästan hälften eller 48 procent av dem som har intervjuats i Evas enkät anser att påståenden om den växande ojämlikheten skapar onödiga politiska skiljelinjer och spänningar i samhället.

Resultaten i Evas enkät bygger på intervjuer med sammanlagt 2 073 personer runtom i Finland. Felmarginalen är 2-3 procentenheter. Intervjuerna gjordes 2-15 januari i år.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning