Eva-enkät: Många finländare vill ha lokala avtal om anställningsvillkoren

En majoritet av finländarna är beredd att i högre grad än nu komma överens om anställningsvillkoren via lokala avtal, framgår det av en enkät som Näringslivets delegation Eva har gjort.

Majoriteten av finländarna är redo att beredda att i högre grad än nu besluta om anställningsvillkor via lokala avtal, visar en enkät Näringslivets delegation Eva låtit göra.

Enligt enkäten anser 52 procent att lokala avtal är att föredra då man beslutar om lönesänkningar vid exceptionella tillfällen.

69 procent anser att arbetstidsarrangemang, såsom flextid och arbetstidsbanker, kunde beslutas på arbetsplatsnivå. Ännu fler, 79 procent, är redo att besluta lokalt om incitament såsom bonusar.

– Det verkar som om folket är redo för mera praktiskt beslutande på arbetsplatsen än facket är, säger Evas forskningschef Ilkka Haavisto i ett pressmeddelande.

Under hälften av de som besvarade Evas enkät ville att löneförhöjningar och övertidsersättningar ska beslutas på lokal nivå. Bara cirka en fjärdedel vill att längden på semestern och storleken på semesterpenningen avtalas på lokal nivå.

Eva publicerade preliminära uppgifter från sina årliga värde- och attitydundersökning. Hela undersökningen ges ut nästa vecka.

Enkäten gjordes i mitten av januari och besvarades av 2 040 finländare. Felmarginalen är 3–4 procentenheter åt vardera hållet. (FNB)

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning