EU:s uppkomst - år för år

Bild: Mostphotos

1945 - Andra världskrigets slut

1950 – Den 9 maj (numera Europadagen) gav Frankrikes utrikesminister Robert Schuman den så kallade Schumandeklarationen, det första steget mot Kol- och stålunionen. Även Jean Monnet är en av de centrala gestalterna bakom den.

1951 – Undertecknades Parisfördraget, grunden för Kol- och stålunionen. Till den hörde Frankrike, Västtyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Italien.

1954 – Grundades Västeuropeiska unionen (WEU), en militärallians mellan sju länder som innehöll en solidaritetsklausul. Femtio år senare togs en modifierad form, biståndsklausulen, in i EU:s grundfördrag.

1957 - Den 25 mars undertecknades Romfördraget, grunden för den Europeiska ekonomiska gemenskapen med inre marknad och tullunion.

1963 – Frankrikes president Charles de Gaulle, som ställde sig kritiskt till överstatlighet, lade in sitt veto mot att Storbritannien skulle komma med.

1965 – Brysselfördraget kopplade ihop EEG, kol- och stålunionen samt kärnenergiunionen Euratom.

1973 – Storbritannien, Irland och Danmark blir medlemmar.

1979 – Det första europeiska parlamentsvalet.

1981 – Grekland blir medlem.

1985 – Schengenavtalet undertecknas i staden Schengen, Luxemburg, med målet att gradvis avveckla gränskontroller och harmonisera gränsrutinerna.

1986 – Den europeiska enhetsakten undertecknades, för att påskynda att den inre marknaden fungerar. Den möjliggjorde att fler beslut kunde tas med en kvalificerad majoritet, utan krav på enhällighet, och påskyndade politisk integration. De europeiska ledarna bakom utvecklingen var särskilt Frankrikes François Mitterand och tyska förbundskanslern Helmut Kohl. Det här var också startskottet för gemensam utrikespolitik.

1989 - Berlinmuren föll.

1992 – Maastrichtavtalet undertecknas. Här lades grunden för den monetära unionen EMU och eurovalutan. Maastrichtavtalet innehöll tre pelare: Det ekonomiska samarbetet, det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet och samarbetet i inrikes- och polisfrågor. Det innehöll också ekonomiska kriterier om underskott och skuldtak, vilket ledde till senare debatt om att reglerna inte följdes.

1993 – Kriterierna för nya medlemsländer preciserades, eftersom det väntades en anstormning av nya kandidater efter Berlinmurens fall.

1995 – Finland, Sverige och Österrike blev medlemmar.

2002 - Eurovalutan introduceras, och tolv nationella valutor försvinner.

2004 och 2007 – EU:s största utvidgning sker, då tolv nya länder kommer med: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Cypern, och tre år senare Rumänien och Bulgarien. Det ledde till undantag i den fria rörligheten, eftersom vissa nya medlemsländer ålades en övergångstid. Lösningen var följden av en rädsla för intern massmigration.

2008 – finanskrisen spred sig till Europa och blottade en kris i eurosystemet. Stegvis efter detta införde EU mer finansiell övervakning, stresstest för banker och nationell utvärdering av kommissionen.

2009 – Lissabonavtalet ersatte tidigare fördrag. Uppdelningen av unionen i tre olika pelare slopades, och EU-institutionernas skulle stärkas. Parlamentet fick en större roll att förhandla med rådet, det vill säga medlemsländernas regeringar, i centrala frågor som budgeten.

2013 – Kroatien blir medlem.

2015 – Över en miljon asylsökande kommer till Europa.

2016 – Storbritanniens premiärminister David Cameron håller en utlovad folkomröstning om EU-medlemskapet den 23 juni. Mot alla hans beräkningar blir det ett ja till Brexit. Cameron avgår, men följande premiärminister Theresa May lovar hålla fast vid planen och utlyser ett "hårt Brexit". På hösten samlas de 27 övriga EU-länderna i Bratislava för att lägga upp en plan för EU:s framtid utan Storbritannien.

2017 – Kommissionen lägger fram sin "vitbok" med alternativa scenarier inför framtiden. 25 mars 2017 firar EU Romfördragets 60-årsdag.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning