EU:s stödpaket för litet och kommer för sent

Finland får en lektion, dessvärre betald, i hur det är att vara medlem i en valutaunion. På köpet god jordmån för vårt stora populistiska parti.

Tack till Henrik Immonen för en historisk återblick kring EU:s stödpaket och MacDougall-rapporten (HBL Debatt 19.1). Eftersom debatten om fonden förts i helt allmänna ordalag kan det vara bra med en konkretion och låta siffrorna tala.

Italien är den största bidragstagaren och bidragsdelen utgör cirka 80 miljarder euro fördelat på fem år eller 16 miljarder euro per år. Landets bruttokostnad till EU är cirka 15 miljarder euro per år och får tillbaka cirka tio miljarder i form av förmåner. Nettobidraget från EU blir sålunda cirka elva miljarder euro per år under de närmaste fem åren eller ungefär 0,6 procent av landets bnp om 1 800 miljarder euro. Italien tar per år upp lån om ungefär 3,5 procent av bnp vilket ger en bra bild av bidragets relativa storlek eller litenhet. Statens totala belåning är cirka 2 600 miljarder euro.

Regeringspartiet Italia Viva gick i dagarna ur regeringen för att man anser att regeringens planer på att använda fonden innebär slösaktighet. Dessutom ska en fjärdedel användas till skattesänkning vilket i sin tur innebär att exempelvis skattebetalare i Finland hjälper till med att betala en skattesänkning i Italien.

Fonden har redan förorsakat mycket gräl och mera är på väg. Medelhavsländerna anser att de är förfördelade av länderna i norr och italienska politiker krävde nyligen större förmåner genom att hänvisa till att Europa efterskänkte Nazitysklands skulder och skadestånd efter kriget.

Skattebetalarna i vårt land är i medeltal klart mindre förmögna än i Italien. Nu går bidraget dessutom till ett land där ett regeringsparti anser att bidraget slösas bort. Denna hjälp är dock nödvändig eftersom risken är att euron annars kollapsar.

Återhämtningsfonden är för liten, kommer för sent, förorsakar gräl och används delvis av populistiska regeringar till röstfiske, men är ett första steg till att samordna nödvändiga framtida bidrag från norr till söder. Finland får samtidigt en lektion, dessvärre betald, i hur det är att vara medlem i en valutaunion. På köpet god jordmån för vårt stora populistiska parti.

K-G Backholm, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning