EU:s splittring stör Turkiet-diplomatin

De senaste dagarnas splittring inom EU speglar den gamla splittringen från tiden då medlemskapsförhandlingarna med Turkiet inleddes, säger Utrikespolitiska institutets chef Teija Tiilikainen.Bild: Heikki Saukkomaa

Ordväxlingen mellan EU och Turkiet har blivit hätskare under veckan. Enligt forskare är ordkriget en röra av gamla fördomar, Turkiets vilja att få visumfrihet till Europa och EU:s splittring, som Turkiet strävar efter att fördjupa.