EU:s miljöministrar möts i dag – Finland vill ha större spelrum i uträkningarna om kolsänkor

Bild: Heikki Saukkomaa

EU:s miljöministrar väntas i dag besluta om uträkningsreglerna för skogarna som kolsänkor. Att bevara kolsänkorna är ett av EU:s klimatmål.

Skogarnas framtida bruk ska jämföras med det förflutna, något som väckt starka känslor i Finland. Enligt den finska regeringen är jämförelsen problematisk i och med att avverkningen av skog ska öka märkbart.

Enligt miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) ska Finland ännu i dag försöka övertyga de övriga EU-länderna om att Finland behöver större spelrum i uträkningarna.

Läs mer: Lobbningen lyckades, men inget är avgjort

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46