EU:s "månlöfte" för 100 miljarder euro ska ge klimatneutral union

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lovar att "ingen lämnas bakom" när EU ska bli klimatneutralt. Bild: TT-AP

En "grön giv" ska få EU att lyfta mot en renare miljö. Skärpta utsläppsmål, rejäla omställningspengar och allt från gröna hamnar till en miljon laddningsstolpar ska på 30 år skapa en klimatneutral union. Men bara om medlemsländerna vill.

Tillsammans med sin klimatansvarige viceordförande Frans Timmermans presenterar von der Leyen sin nya giv inför en extrainsatt snabbdebatt i EU-parlamentet.

– Vi vill skydda vår planet. Så många europeiska människor och företag visar redan vägen för oss, säger den tyska kommissionsordföranden i Bryssel.

Vid en pressträff jämför hon med löftet en gång i tiden från USA:s dåvarande president John F Kennedy att under 1960-talet landa en människa på månen.

– Vi har inte alla svar än. Det här är början på en resa. Men det här är EU:s människa på månen-tillfälle, säger von der Leyen.

Rad åtgärder

Given innehåller en lång rad åtgärder och förslag som kommer att läggas fram under de kommande åren. Hela grunden är att skapa ett klimatneutralt EU till år 2050, vilket också ska slås fast i en klimatlag som kommer att läggas fram redan i vår.

Under 2020 ska det sedan också arbetas med att uppdatera de gamla mål som gäller inför 2030 för att till dess ha minskat utsläppen av växthusgaser till minst 50 eller 55 procent jämfört med 1990 års nivåer.

Ekonomiskt ska mycket finansieras via en gigantisk omställningsfond, med en kombination av allmänna och privata pengar och garantier från Europeiska investeringsbanken, EIB.

– Vi måste se till att ingen lämnas bakom. Den här omställningen måste fungera för alla och vara rättvis – eller så fungerar den inte alls. Vårt mål är att mobilisera 100 miljarder euro, inriktat på de mest sårbara regionerna och sektorerna, säger von der Leyen.

– Fonden kommer att vara en trampolin för de områden som måste komma i kapp.

Ny modell

Bland övriga åtgärder finns en stor mängd tekniska åtgärder i form av att uppdatera och göra om nuvarande regler och lagstiftning på miljö- och energiområdet. Men här finns även konkreta förslag som att skapa "gröna hamnar", där de värsta utsläppsbovarna inte ska släppas in. Eller att se till att en miljon laddningsstolpar för elbilar ska finnas på plats redan till år 2025.

Därtill ska en "gränsjusteringsmekanism" införas för att kompensera för sådant som tillverkats utanför EU, med lägre klimatkrav. I princip kan det bli en form av importskatt, även om det slutliga utseendet fortfarande är oklart.

von der Leyen betonar att det som nu sker är ett sorts systemskifte.

– Jag är övertygad om att den gamla tillväxtmodellen, byggd på fossila bränslen och utsläpp är otidsenligt och oförenlig med vår planet. Den gröna given är vår nya tillväxtmodell. Den ger mer tillbaka än vad den tar, hävdar von der Leyen i Bryssel.

Gröna hoppades på mer

I Finland ger Centralhandelskammaren ger sitt stöd åt planen. Det är viktigt att bekämpa klimatförändringen genom marknadsmekanismer och hållbara investeringar, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

– Den gröna given är också en strategi för ekonomisk tillväxt. I Finland finns mycket kunskap om ren teknologi och förmågan att komma med lösningar, säger Päivi Wood, sakkunnig vid Centralhandelskammaren.

EU-parlamentarikern Henna Virkkunen (Saml) kommenterar planen i positiva ordalag.

– EU:s utsläpp har sjunkit med 23 procent sedan 1990. Samtidigt har bnp vuxit med 61 procent. Det visar att hållbar tillväxt är möjligt. Den gröna given är Europas nya tillväxtstrategi, skriver Virkkunen på Twitter.

Elsi Katainen (C), även hon EU-parlamentarikern, beskriver planen som ambitiös.

– Precis som von der Leyen säger är det viktigt att inse att jordbrukarna från Lappland till södra Europa spelar en nyckelroll, skriver Katainen på Twitter.

De gröna Europaparlamentarikerna anser ändå att ambitionsnivån är för låg. Ville Niinistö efterlyser konkreta åtgärder, medan Heidi Hautala efterlyser ansvar på ett bredare plan.

– Programmet är ett försök till ambitiös klimatpolitik, men det finns brister då det gäller övriga hållbarhetsfrågor. Glömdes de mänskliga rättigheterna bort? kommenterar Hautala på Twitter.

EU-kommissionens plan för att bekämpa klimatförändringarna innehåller bland annat:

En klimatlag i vår för nollutsläpp 2050 och reviderade utsläppsmål till år 2030

En övergångsfond på 100 miljarder euro för att hjälpa till i omställningen från fossila bränslen och utsläppstunga industrier,

Utvidgat system för att låta handeln med utsläppsrätter även gälla sjöfarten,

En "gränsjusteringsmekanism" – i princip en form av importskatt för att täcka för utsläpp utanför EU, även om dess utseende fortfarande är oklart,

Reform av jordbrukspolitiken, inklusive betydande minskningar av kemiska bekämpningsmedel, gödningsmedel och antibiotika,

Skapande av "gröna hamnar" där de mest förorenande fartygen inte är välkomna och se till att det minst en miljon laddningsstolpar för elbilar till år 2025,

Nya handlingsplaner för cirkulär ekonomi, ren luft och vatten,

Uppdaterad energilagstiftning och reviderade statsstödsregler för miljö och energi,

En ny skogsstrategi under 2020.

Källa: EU-kommissionen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning