EU:s klimatpaket kan göra skillnad

"Utsläppshandel är det kostnadseffektivaste sättet att nå uppsatta målsättningar."

I EU-sammanhang är det ofta så att ju märkligare namnet är, desto viktigare är programmet eller åtgärdspaketet. Det gäller även det nyligen lanserade Fit for 55-paketet, som definierar vilka åtgärder...