EU:s framtid i stöpsleven

Bild: Philippe Lopez

Vi står inför ett EU-val som äntligen borde beröra. Valresultatet kan få stor betydelse och visar vart Europa är på väg.

Det nya året medför eventuellt stora förändringar inom den Europeiska unionen. Ett nytt EU-parlament ska väljas i slutet av maj och efter sommaren tar nya personer över de högsta EU-posterna och en ny...