Europol-chefen varnar: Då nya 5G-nätet tar över får polisen svårt att spåra kriminella

Det nya 5G-nätet kan göra det svårt för europeiska poliser att spåra kriminella via deras mobiltelefoner. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

När ny teknik, som 5G-nätet, lanseras kan det bli svårare för europeisk polis att spåra kriminellas mobiltelefoner.

Brottsbekämpande myndigheter måste framöver vara med i ett tidigare skede av diskussionerna när nya kommunikationsnät utvecklas, anser Catherine De Bolle, ny chef för Europol.

EU:s medlemsstater har ännu inte de nationella regler och den teknik som krävs för att fylla det hål i polisens övervakning som kommer att uppenbaras när 4G-nätet föråldras och byts ut till det nya 5G-nätet, säger De Bolle.

I dag kan polismyndigheter i Europa lyssna på och spåra efterlysta kriminella genom att använda sig av mobilkommunikation i 4G-nätet. Men dessa mekanismer kommer inte att kunna användas i det nya 5G-nätet, säger De Bolle till Reuters.

Viktigt undersökningsverktyg

"Det är ett av de viktigaste undersökningsverktygen som polisen har, så vi behöver detta i framtiden", sade De Bolle. Det kan exempelvis användas för att hjälpa polisen att lokalisera ett barn som blivit kidnappat.

Europeiska brottsbekämpande organ har bjudits in för sent till samtalen om övergången till 5G-nätet, som bland annat teknikföretag och politiker haft. Detta innebär att man nu tvingas hitta vägar för att begränsa skadorna så mycket som möjligt, när polisen blir av med viktiga övervakningsfunktioner i och med övergången till 5G.

"Behöver sitta vid bordet"

Det är viktigt att polisen har koll på, förstår och följer med i den tekniska utvecklingen, enligt Europolchefen, som sade att den webbaserade kriminaliteten är "enorm".

"Så vi måste sitta med vid bordet där man diskuterar den tekniska utvecklingen, där man diskuterar standardisering", sade hon.

De Bolle vädjade också till EU-ledarna om att ge polisen mer resurser för att kunna bekämpa tekniskt kunniga kriminella. För att Europol ska bli bättre på att bekämpa cyberbrottslighet behövs bland annat mer pengar, enligt De Bolle.

Europol bekämpar bland annat gränsöverskridande organiserad brottslighet, terrorism och cyberbrott.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning