Europeiskt kulturliv på knä efter krisen

Museerna börjar öppna, med stora ekonomiska underskott. Här besöker människor det nyöppnade Louvre i Lens, norra Frankrike. Bild: Michel Spingler

Italienska förläggare har förlorat över 134 miljoner euro i intäkter på fyra månader och museer i Spanien väntar sig inkomstbortfall på upp till 70 procent. När Europa långsamt öppnar efter coronakrisen är det med ett sargat kulturliv.

Efter månader av nedstängda samhällen är restriktionerna på väg att mildras i flera länder. Men förlag, museer och teatrar över hela Europa har påverkats i grunden. Över 90 procent av de planerade bok...