Europeiska miljöbyrån: Badvattnens kvalitet i Finland är utmärkt

Kvaliteten på badvattnet i alltfler sjöar och åar har blivit bättre i Finland. Bild: SPT

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland, enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån.

Största delen – cirka 90 procent – av Finlands badvatten klassificeras som utmärkt eller bra, skriver Institutet för hälsa och välfärd i ett pressmeddelande.

Uppgifterna framgår av en färsk rapport av Europeiska miljöbyrån.

Rapporten baseras på provtagningar från badstränder 2016–2019. Sommaren 2019 fanns det sammanlagt 301 allmänna badstränder i Finland, varav 224 vid inlandsvatten och 77 vid kusten. Utifrån mängden bakterier i proverna kan man uppskatta eventuella föroreningar.

Kvaliteten på badvattnet i allt fler sjöar och åar har blivit bättre i Finland. Ungefär 95 procent av alla badvatten i inlandet klassificeras som utmärkt eller bra, jämfört med 80 procent av badvattnen vid kusten.

Badvattnens kvalitet i inlandet och vid kusten granskas separat eftersom gränsvärdet för bakteriemängderna är strängare vid kusten. Bakterier överlever sämre i saltvatten och därför indikerar en lägre bakteriemängd förorening.

Förekomsten av cyanobakterier, som också kallas blågrönalger, beaktas inte.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning