Europeiska kommittén: Regeringen Sipiläs lagändring om småbarnspedagogiken i strid med den reviderade europeiska sociala stadgan

Lagändringen från 2016 slopas senare i år. Bild: Catariina Salo/SPT

Under förra regeringsperioden begränsades barnens rätt till småbarnspedagogik till 20 timmar per vecka.

Europeiska kommittén för sociala rättigheter har offentliggjort sitt beslut om det kollektiva klagomål mot Finland som Centralförbundet för barnskydd lämnade i november 2016, rapporterar Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande.

Klagomålet gällde regeringen Sipiläs ändring av lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft vid ingången av augusti 2016. Barnets rätt till småbarnspedagogik begränsades till 20 timmar i veckan. Småbarnspedagogik på heltid beviljades i regel barn till föräldrar som studerar eller arbetar på heltid.

Enligt kommittén är detta i strid med den reviderade europeiska sociala stadgan i fråga om alla artiklar som framfördes i klagomålet.

Lagändring redan på gång

I enlighet med det nya regeringsprogrammet har lagen om småbarnspedagogik reviderats och begränsningen av rätten till småbarnspedagogik slopas från den 1 augusti 2020. Efter detta påverkar inte familjens socioekonomiska ställning eller bostadsort barnets rätt till småbarnspedagogik.

– Småbarnspedagogiken är mycket viktig för barnet och dess framtid. Därför bör den vara lika tillgänglig för alla barn, kommenterar Pentti Arajärvi, ordförande för Centralförbundet för barnskydd i ett pressmeddelade.

Kommitténs avgörande behandlas härnäst i Europarådets ministerkommitté.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning