Så här ser vädret ut under sportlovsveckan – europeisk väderinformation ska skapa en grund för nya affärsidéer

För februari 2021 utlovas milt sportlovsväder, men prognosen är osäker. Bild: Mostphotos

Stora mängder väderdata blir fritt tillgängliga då Europacentret för medellånga väderprognoser ställer all sin basinformation till allmänhetens förfogande. Det ska kunna skapa en grund för nya affärsidéer.

Europacentret för medellånga väderprognoser gör kontinuerligt upp väderprognoser för flera månader framåt, men i gengäld i mycket grov skala. Till exempel utlovas milt sportlovsväder till februari 2021, men prognosen är givetvis extremt osäker eftersom den siktar så långt fram i tiden.

Långtidsprognoserna bygger på information om bland annat temperaturer, vind, avdunstning, moln och oceanvågar. Centret producerar kartgrafik inklusive sannolikhetskalkyler för att visa på hur pass stabil grund prognoserna står. Sannolikheten för olika former av extremväder ingår också i utbudet.

Prognoserna har redan länge varit tillgängliga för alla medan basuppgifterna bara har kunnat utnyttjas av nationella väderinstitut. Från och med nu är det fritt fram även för kommersiella aktörer att ta för sig också av basuppgifterna. Detsamma gäller för arkiverade väderprognoser. Det blir också tillåtet att dela och sprida uppgifterna mot att man uppger källan.

Förändringen är ett led i en allmäneuropeisk utveckling av att tillgängliggöra information från den offentliga sektorn i hopp om att det ska skapa nya affärsmöjligheter i den privata sektorn. Det är också i enlighet med ett EU-direktiv.

Till exempel när coronaepidemin bröt ut i Europa kunde italienska epidemiologer jämföra virusspridningen med data om luftföroreningar för att undersöka om sämre luftkvalitet korrelerade med svårare symtom. Nu blir liknande tillämpningar möjliga också för företag.

Likaså blir det enklare att tillämpa väderdata över långa perioder, från början av 1980-talet, för att beräkna klimatförändringar och hur de kommer att påverka hela samhället eller specifika sektorer.

Ungefär så här kan sportlovsvädret 2021 avvika från långtidsmedelvärdet, enligt en prognos från Europacentret för medellånga väderprognoser. Den visar på förväntade temperaturavvikelser två meter över havsytan jämfört med väderobservationerna för samma tidpunkt 1993–2016. Sannolikheten för att prognosen slår in minskar snabbt ju längre fram i tiden den gäller. Bild: ECMWF

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning