Europas tillstånd sätter kursen för Viirus teaterprojekt

LOKAL NÄRVARO. Sardinska amatörskådespelare satte upp en föreställning kring temat flyktingskap 2015 inom ramen för EU-projektet Meeting the Odyssey. Bild: Li Zhuyun

Syftet med Viirus EU-finansierade projekt Meeting the Odyssey var från början att förena Syd- och Nordeuropa. När teatrarna nu drar ut på sin sista turné i Grekland, fyra år efter starten, vill de också inkludera flyktingarna i gemenskapen.

Kring 2012 gick fjorton europeiska teatrar samman för ett projekt som inspirerats av ett av Europas äldsta litterära verk, eposet Odyssén. Tanken var en europeisk teaterturné i kung Odysseus kölvatten.

Finlandssvenska Teater Viirus blev ansvarig för det EU-finansierade projektet. Syftet är att genom teaterprojekt bygga broar mellan Syd- och Nordeuropa i en tid som präglas av splittring.

– När projektet började höll hela Sydeuropa på att gå in i en ekonomisk kris. Det talades inte bara om Grekland, utan också om Italien, Spanien, Portugal, ja, till och med om Frankrike. Det fanns en tydlig uppdelning i nord och syd, där Sydeuropa beskylldes för den ekonomiska krisen, konstaterar Matilda von Weissenberg som är administrativ ledare för Viirus och producent för projektet Meeting the Odyssey.

Redan från starten var det klart att projektet skulle avrundas i Grekland.

– Utgångspunkten var att vi har Grekland att "tacka" för vår kultur, filosofi och konst, men att vi ändå anklagar Grekland för den "nedgång" som pågår och påstår att de inte kan ta hand om sin egen ekonomi. Vår tanke var att med konstens medel visa likheterna mellan oss i stället för att peka på skillnaderna. Den sista turnén skulle vara ett slags hyllning till Grekland, säger von Weissenberg.

Ombord på den estniska galeasen Hoppet har konstnärer i olika konstellationer seglat längs Östersjö- och Medelhavskusten. Under turnéerna har man skapat så kallade instant performances, föreställningar som sätts upp på bara en vecka tillsammans med ortsborna. Men också regelrätta produktioner har kommit till som en följd av projektet. Memories for life handlade ålderdom, medan det senaste verket, Lampedusa, diskuterar flyktingfrågan och främlingsfientligheten.

– I dag handlar vårt projekt inte bara om att sammanföra européer, utan även om att inkludera utomeuropeiska kulturer. Flyktingsituationen spelar en stor roll för vårt projekt, det känns mer relevant att göra något som inkluderar dem som flytt hit än att, karikerat uttryckt, försöka göra greker och finnar till bästisar, säger Matilda von Weissenberg.

Dolda flyktingläger

Sommarens turné går bland annat till de grekiska öarna Lesbos och Leros där man kommer att spela på flyktingläger.

Viirusskådespelaren Viktor Idman åkte förra sommaren till den italienska ön Lampedusa för att samla in material för föreställningen med samma namn. Lampedusa, beläget mellan Libyen och Sicilien, har i offentligheten blivit sinnebilden av den humanitära katastrofen på Medelhavet.

– Medierna hade målat fram en bild av stränder fulla med flyktingar. Så hade det också sett ut där ett år innan, men när vi kom dit var det bara tomt. De flesta flyktingar räddas nu ute på havet och transporteras sedan direkt till fasta Sicilien. Vår guide gjorde dessutom allt för att visa upp en paradisö, vilket Lampedusa också är, säger Idman.

När arbetsgruppen försökte besöka öns flyktingläger nekades de tillträde av tungt beväpnade soldater.

– Lampedusas invånare är beroende av turismen och under turistsäsongen får flyktingarna inte röra sig fritt på ön. Men samtidigt känns det konstigt att man försöker dölja dem. Vi fick till exempel se en grotta på ön som under alla tider använts för bön både av kristna och av muslimer. Lampedusa har alltså i århundraden varit en fristad där kristna och muslimer levt sida vid sida och nu skapar man ett fängelse som man försöker dölja för omvärlden, säger Idman.

Också på de grekiska öarna är befolkningen mån om att inte förstärka bilden av kaos för att skydda turistnäringen, säger Matilda von Weissenberg.

– Jag förstår jättebra att man inte vill ha fler bilder på flyktingläger på Facebook. Samtidigt är det viktigt att visa att de här människorna fortfarande finns här trots överenskommelsen mellan Turkiet och EU. Problemet har inte försvunnit bara för att vi inte varje dag läser om det.

AKTUELLA ÄMNEN. På Malta satte ortsbor upp en föreställning kring temat beroende sommaren 2015. Bild: Li Zhuyun

Lokal teater bäst

I höst ska hela projektet utvärderas, men redan nu är både Viktor Idman och Matilda von Weissenberg överens om att de spontana "instant"-föreställningarna som skapades med kort tidsfrist tillsammans med lokalbefolkningen, var den stora behållningen.

– Styrkan är att man jobbar med de lokala historierna och lokalbefolkningen. Föreställningarna blir starka eftersom ämnena som tas upp är så aktuella, de kommer direkt ur dagens tidning, förklarar Idman.

– Ifall man radade upp föreställningarna bredvid varandra skulle man se dagens Europa, säger von Weissenberg.

Men Meeting the Odyssey har också präglats av motgångar. Inför den sista turnén hoppade den grekiska samarbetsteatern av projektet.

– Det var ett politiskt beslut, de ville varken åka under EU- eller grekisk flagg, berättar Matilda von Weissenberg.

– Situationen påminner om den motvilja många av oss kände inför besöket i S:t Petersburg 2014. Krimkrisen trappades upp och Ryssland hade precis stiftat anti-gaylagar. Men då bestämde vi oss för att vi uttryckligen besöker vår samarbetsteater, Skorohod, och att vi inte har någon kontakt med de ryska myndigheterna.

Vilka tankar har du i dag om Europas framtid?

– Att allt är uppdelat i två läger. Österrike fick en grön president men rösterna föll jämnt mellan honom och den högerpopulistiska kandidaten. Europa går överlag högerut samtidigt som det finns en folkrörelse som vill något helt annat. Också om de främlingsfientliga krafterna tar över visade höstens händelser en våg av solidaritet med mängder av aktivister som välkomnade flyktingarna. Jag hoppas att vi kan överleva det här kritiska tillståndet och komma till ett Europa där vi kan leva sida vid sida.

Sameuropeiskt teaterprojekt där Viirus är huvudansvarig.

Började turnera 2014, då på Östersjön.

110 föreställningar har getts på ungefär 25 platser i Europa för 19 000 åskådare. Över 350 konstnärer har medverkat.

Memories for Life spelas på Viirus i Helsingfors 1–10.9.

Källa: Viirus.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning