Europaparlamentariker välkomnar EU:s jättelika klimatpaket – men också orosmoment existerar

Europaparlamentariker Nils Torvalds betonar att de enskilda ländernas självbestämmanderätt är viktig. Arkivbild. Bild: Jonas Edsvik/SPT

Finländska Europaparlamentariker är eniga om att EU:s klimatpaket "Fit for 55" behövs som vägvisare både för unionen och för resten av världen. Det finns dock delar i paketet som väcker oro.

EU-kommissionens förslag till lagpaketet "Fit for 55" publiceras under onsdagseftermiddagen.

Lagpaketet, som ska leda till att unionens växthusgasutsläpp minskar med 55 procent fram till 2030, tas väl emot av de finländska Europaparlamentarikerna redan innan publiceringen.

– Om Europa verkligen vill vara en vägvisare inom klimatpolitik så behövs detta paket, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Utöver att paketet ska ge riktlinjer för unionen ser Torvalds det också som ett paket för andra länder att ta efter av.

Också Europaparlamentariker Silvia Modig (VF/GUE/NGL) är av samma åsikt.

Europaparlamentariker Silvia Modig säger att Finlands stärställning beträffande sjötrafiken inte får glömmas bort. Arkivbild. Bild: Magnus Fröderberg/SPT-norden.org

– Paketet behövs definitivt eftersom klimatförändringen framskrider oberoende av om vi vill det eller inte, säger hon.

Orosmoment

Men trots att Europaparlamentarikerna välkomnar paketet, finns det oro till exempel över om kommissionen kommer att komma med ett förslag som övertar för mycket av medlemsländernas självbestämmanderätt.

– Om det är någon punkt på vilken jag uppmanar kommissionen till försiktighet så är det beträffande ansvarsfördelningen mellan medlemsländerna och EU. I mitt tycke ska EU inte få bli en förmyndare för medlemsländerna, säger Torvalds.

– Vårt system är inte ett federalt system där centralorten har rätt att bestämma om allt.

Modig oroar sig däremot för att paketet enligt läckta uppgifter innehåller en punkt om att utsläppshandeln ska börja gälla även sjöfarten.

–  Av Finlands export transporteras största delen över vattnen. Dessutom är våra hav kallare och istäckta vintertid, vilket leder till att fartygen måste vara tyngre och därmed förbrukar de mer bränsle, säger hon.

– Det är därför väldigt viktigt att Finlands särställning i denna fråga i så fall tas i beaktande.

Finns det en risk för att lagpaketet urvattnas om alla enskilda medlemsländers särställningar tas i beaktande?

– Såklart finns det en risk, men sådan är beslutsfattningen inom EU. Länderna inom unionen är väldigt olika med tanke på deras klimat, säger Modig.

Hon tror ändå att det är möjligt att finna en medelväg.

– Man måste kunna ta i beaktande de olika ländernas särdrag i sådan mån att hela paketets mening inte försvinner, och jag anser att det är fullt möjligt att göra det.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning