Europadomstolen slutar behandla fall med koppling till Finland – irakisk familj fick asyl

Europadomstolen ålade Finland att betala 3 500 euro i rättegångskostnader till tre personer. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Europadomstolen anser att två fall med koppling till Finland inte längre behöver behandlas. Dock ålade domstolen Finland att betala de klagandes rättegångskostnader på 3 500 euro.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, den så kallade Europadomstolen, har avgjort två mål som gäller Finland på torsdagen.

I båda fallen har Europadomstolen ansett att målen har löst sig på ett lämpligt sätt och att det därmed inte finns behov att fortsätta behandla dem. Domstolen ålade ändå Finland att betala de klagandes rättegångskostnader som sammanlagt uppgick till 3 500 euro.

I det ena målet var de klagande ett irakiskt gift par och i det andra hade klagomålet lämnats in av deras myndiga son.

De klagande hade sökt asyl i Finland 2015. Migrationsverket förkastade deras ansökan och beslutade att familjen skulle återsändas till Irak.

Tre år senare sökte familjen på nytt asyl. Migrationsverket avvisade åter ansökningarna eftersom de var förnyade ansökningar, och meddelade två års inreseförbud till Schengenområdet för de klagande.

De klagande valde att klaga till Europadomstolen eftersom de ansåg att myndighetsförfarandet i Finland stred mot tre artiklar i Europakonventionen: artikel 2 (rätten till liv), artikel 3 (förbud mot tortyr och omänsklig behandling) och artikel 5 (rätten till frihet och säkerhet). Europadomstolen beslutade då att de klagande inte fick återsändas till Irak så länge fallen behandlades av domstolen.

Det gifta paret sökte sedan asyl en tredje gång i Finland 2019, och deras myndiga son gjorde detsamma 2020. Alla tre beviljades asyl, vilket ledde till att Europadomstolen ser fallen som lösta.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning